Диагностика НА АВТОМОБИЛИ EOBD 2 EOBD II КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ТЕХНИТЕ ОПИСАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ДО 2012 ГОДИНА

БГдиагностика - Диагностика EOBD 2 EOBD II КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ТЕХНИТЕ ОПИСАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ДО 2012 ГОДИНА Бгдиагностика - София

ЗА ДА ТЪРСИТЕ ПО КОД ЗА ГРЕШКА КЛИКНЕТЕ ТУК ако сте с Mozilla Firefox, за другите браузъри натиснете Ctrl+F

За специфични кодове за грешки според автомобилният производител вижте ТУК

C0002 TCS Control Channel A Valve 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0003 TCS Control Channel B Valve 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0004 TCS Control Channel B Valve 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0010 Left Front Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0011 Left Front Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0012 Left Front Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0014 Right Front Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0015 Right Front Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0016 Right Front Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0018 Left Rear Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0019 Left Rear Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001A Left Rear Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001C Right Rear Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001D Right Rear Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001E Right Rear Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0020 ABS Pump Motor Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0021 Brake Booster Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0022 Brake Booster Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0023 Stop Lamp Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0030 Left Front Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0031 Left Front Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0032 Left Front Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0033 Right Front Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0034 Right Front Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0035 Right Front Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0036 Left Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0037 Left Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0038 Left Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0039 Right Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003A Right Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003B Right Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003C Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003D Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003E Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0040 Brake Pedal Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0041 Brake Pedal Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0042 Brake Pedal Position Sensor Circuit A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0043 Brake Pedal Position Sensor Circuit B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0044 Brake Pressure Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0045 Brake Pressure Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0046 Brake Pressure Sensor A/B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0047 Brake Booster Pressure Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0048 Brake Booster Travel Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0049 Brake Fluid  * BGDIAGNOSTICA.COM
C004A Brake Lining Wear Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0051 Steering Wheel Position Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0052 Steering Wheel Position Sensor Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0053 Steering Wheel Position Sensor Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0054 Steering Wheel Position Sensor Signal C  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0055 Steering Wheel Position Sensor Signal D  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0061 Lateral Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0062 Longitudinal Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0063 Yaw Rate Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0064 Roll Rate Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0069 Yaw Rate / Longitude Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006A Multi - axis Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006B Stability System Active Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006C Stability System  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0071 2/4 Wheel Drive Status Input  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0072 Brake Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0073 Delivered Driving Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0074 Requested Driving Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0075 Extended Brake Pedal Travel,output to PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0076 PWM for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0077 Low Tire Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0078 Tire Diameter  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0079 Variable Effort Steering  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0081 ABS Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0082 Brake System Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0083 Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0084 Traction Active Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0085 Traction Disable Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0086 Vehicle Dynamics Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0089 TCS Disable Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
C008A TCS Mode Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1104 Traction Control Active Lamp - Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1105 Traction Control Disable Lamp - Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1116 Starter Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1117 RPM Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1124 Input shaft speed signal missing/faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1132 Clutch position ckt short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1133 Clutch position ckt short to battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1134 Gear Shift position short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1135 Gear Shift position short to battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1136 Gear Select position short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1137 ECU is Defective  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1138 Gear Select position short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1140 Hydraulic Base Brake Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1170 PRNDL Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1184 ABS System Is Not Operational  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1222 Speed Wheel Mismatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1267 ABS Functions Temporarily Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1283 Switch Test Signal Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1284 Oil Pressure Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1285 Booster Solenoid circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1286 Booster Mechanical Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1414 Incorrect Module Design Level  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1415 Incorrect Module Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1416 Damper RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1417 Damper RF Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1418 Damper RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1419 Damper RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1421 Damper LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1422 Damper LF Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1423 Damper LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1424 Damper LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1425 Damper RR Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1426 Damper RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1427 Damper RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1428 Damper RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1429 Input-shaft-speed input circuit failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1430 Damper LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1431 Damper LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1432 Damper LR Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1433 Damper LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1446 Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1449 Traction Control Motor Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1450 Traction Control Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1451 Traction Control Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1455 Accelerometer Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1466 Damper Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1499 Transfer Case Contact Plate "A" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1500 Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1501 Transfer Case Contact Plate "C" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1502 Transfer Case Contact Plate "D" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1712 Left Front Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1713 Left Front Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1715 Right Front Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1716 Right Front Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1742 Rear Sounder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1744 Front Sounder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1748 Switch input Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1749 Trailer Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1755 Power Limit Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1772 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1774 Coolant Temp Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1775 DC-DC Converter Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1776 Heater System Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1778 Power Steering Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1779 Blower Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1780 Temperature Select Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1834 Gauge Drive Current Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1835 Current Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1836 Battery Temp out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1837 Battery Heater Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1838 Charging System Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1839 Leakage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1840 Air Suspension Disable Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1854 Motor Temperature Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1855 Acceleration Position Sensor Conflict  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1862 Contactor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1863 External Charging Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1864 Battery Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1903 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1920 Led #1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1925 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1933 Solenoid Current Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1935 Chime Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1942 Unrecognized Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1944 Gauge Driver Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1963 Stability Control Inhibit Warning  * BGDIAGNOSTICA.COM
C2767 Reserved - TBD  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0001 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0002 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0003 Driver Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0004 Driver Knee Bolster Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0005 Collapsible Steering Column Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0010 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0011 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0012 Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0013 Passenger Knee Bolster Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0020 Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0021 Left Curtain Deployment Control 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0022 Left Curtain Deployment Control 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0028 Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0029 Right Curtain Deployment Control 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B002A Right Curtain Deployment Control 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0030 Second Row Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0031 Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0032 Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0033 Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0038 Second Row Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0039 Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B003A Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B003B Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0040 Third Row Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0041 Third Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0042 Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0043 Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0048 Third Row Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0049 Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B004A Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B004B Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0050 Driver Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0051 First Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0052 Passenger Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0053 Second Row Left Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0054 Second Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0055 Second Row Right Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0056 Third Row Left Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0057 Third Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0058 Third Row Right Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0060 Driver Seatbelt Tension Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0061 Passenger Seatbelt Tension Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0070 Driver Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0071 First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0072 Passenger Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0073 Second Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0074 Second Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0075 Second Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0076 Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0077 Third Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0078 Third Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0079 Driver Seatbelt Pretensioner B Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B007A Passenger Seatbelt Pretensioner B Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0080 Driver Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0081 First Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0082 Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0083 Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0084 Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0085 Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0086 Third Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0087 Third Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0088 Third Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0090 Left Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0091 Left Side Restraints Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0092 Left Side Restraints Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0093 Left Side Restraints Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0094 Center Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0095 Right Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0096 Right Side Restraints Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0097 Right Side Restraints Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0098 Right Side Restraints Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0099 Roll Over Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00A0 Occupant Classification System  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00A1 Occupant Position System  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B0 Driver Seat Occupant Classification Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B1 Driver Seat Occupant Classification Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B2 Driver Seat Occupant Classification Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B3 Driver Seat Occupant Classification Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B4 Driver Seat Occupant Classification Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B5 Driver Seat Track Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B6 Driver Seat Recline Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B7 Driver Seat Occupant Position Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B8 Driver Seat Occupant Position Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B9 Driver Seat Occupant Position Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00BA Driver Seat Occupant Position Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00BB Driver Seat Occupant Position Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C0 Passenger Seat Occupant Classification Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C1 Passenger Seat Occupant Classification Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C2 Passenger Seat Occupant Classification Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C3 Passenger Seat Occupant Classification Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C4 Passenger Seat Occupant Classification Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C5 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C6 Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C7 Passenger Seat Occupant Position Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C8 Passenger Seat Occupant Position Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C9 Passenger Seat Occupant Position Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00CA Passenger Seat Occupant Position Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00CB Passenger Seat Occupant Position Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D0 Driver Seatbelt Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D1 Passenger Seatbelt Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D2 Restraint System Malfunction Indicator 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D3 Restraint System Malfunction Indicator 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D4 Restraint System Malfunction Audible Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00DF Passenger Restraints Disable Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1201 Fuel Sender Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1202 Fuel Sender Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1214 Running Board Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1232 See Manufacturer  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1233 Glass Break Sensor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1234 Mirror Switch Invalid Code  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1235 Window Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1236 Window Feedback Loss of Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1237 Window Feedback Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1238 Over Temperature Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1247 Panel Dim Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1248 Passenger's Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1249 Blend Door Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1292 Battery Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1293 Battery Power Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1297 Power Supply Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1300 Power Door Lock Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1301 Power Door Lock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1306 Oil Level Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1310 Power Door Unlock Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1311 Power Door Unlock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1317 Battery Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1318 Battery Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1320 Driver Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1335 Door Ajar RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1336 Door Ajar RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1342 ECU Is Defective  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1344 Heated Backlite Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1352 Ignition Key-In Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1353 Ignition Key-In Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1355 Ignition Run Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1356 Ignition Run Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1363 Ignition Start Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1364 Ignition Start Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1367 Ignition Tach Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1368 Ignition Tach Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1375 Oil Change Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1385 Oil Level Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1391 Oil Level Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1404 Driver Power Window Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1407 Driver Power Window Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1415 Power Window LR Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1423 Power Window RR Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1442 Door Handle Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1443 Door Handle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1447 Wiper Park Sense Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1463 Seat Belt Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1468 Chime Input Request Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1469 Chime Input Request Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1484 Brake Pedal Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1488 Door Handle Right Front Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1489 Door Handle Right Front Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1490 Door Handle Right Front Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1511 Driver Door Handle Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1512 Driver Door Handle Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1519 Hood Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1520 Hood Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1523 Keyless Entry Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1524 Keyless Entry Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1527 Memory Set Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1528 Memory Set Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1532 Memory 1 Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1536 Memory 2 Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1547 Power Window Master Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1548 Power Window Master Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1551 Decklid Release Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1552 Decklid Release Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1556 Ignition Run/Start Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1563 Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1564 Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1571 Door Ajar LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1572 Door Ajar LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1575 Lamp Park Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1576 Lamp Park Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1595 Ignition Switch Illegal Input Code  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1596 Service Continuous Codes  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1597 Driver's Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1598 Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1599 Passenger's Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1632 Mirror Driver Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1636 Mirror Driver Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1638 Mirror Driver Right Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1671 Battery Module Voltage Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1678 Alarm Panic Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1686 Lamp Dome Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1689 Autolamp Delay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1690 Autolamp Delay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1693 Autolamp On Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1694 Autolamp On Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1699 Passenger's Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1700 Passenger's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1754 Hazard Flash Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1766 Seat Driver Forward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1770 Seat Driver Backward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1774 Mirror Driver Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1777 Driver's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1779 Mirror Driver Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1781 Mirror Driver Down Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1807 Lamp Tail Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1840 Wiper Front Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1841 Wiper Front Power Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1844 Phone Handset Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1845 Ignition Tamper Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1846 Ignition Tamper Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1863 Ground ECU Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1874 Cellular Phone Handset Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1884 PAD Warning Lamp Inoperative  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1893 GPS Antenna Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1895 Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1896 Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1897 Horn Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1899 Microphone Input Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1900 Driver Side Airbag Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1915 Air Bag Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1927 Passenger Side Airbag Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1932 Air Bag Driver Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1933 Air Bag Passenger Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1974 Passenger's Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1975 Passenger's Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1976 Passenger's Seat Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1977 Passenger's Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1978 Passenger's Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1980 Bulb - Outage Condition Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1982 Driver's Door Unlock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1983 Driver's Door Unlock Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1986 Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1993 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1994 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1995 Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1996 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1997 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1998 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1999 Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2101 Head Rest Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2102 Antenna Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2103 Antenna Not Connected  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2105 Throttle Position Input Out of Range Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2106 Throttle Position Input Out of Range High  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2111 All Door Lock Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2113 Heated Windshield Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2114 Front Washer Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2115 Rear Washer Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2118 Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2119 Compressor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2128 Central Lock Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2129 Central Lock Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2130 Double Lock Timeout Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2131 Double Lock Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2141 NVM Configuration Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2142 NVM TIC Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2143 NVM Memory Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2144 NVM Alarm Data Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2145 NVM RF HR Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2148 PWM Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2159 Memory #1 output Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2160 Memory #1 output Short to VBatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2163 Clutch Position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2165 Gear shift position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2166 Gear select position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2168 Unable to confirm Unlock Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2169 Unable to confirm lock Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2172 Inertia Switch input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2179 Front Wiper Select Switch "A" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2180 Front Wiper Select Switch "B" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2181 Front Wiper Select Switch "C" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2183 Front Wiper Select Switch "H" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2184 Front Wiper Select Switch "W" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2185 Rear Wiper Select Switch "D" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2187 Rear Wiper Select Switch "B" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2188 Rear Wiper Select Switch "E" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2197 TV Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2198 TrafficMaster Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2199 VICS Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2201 No Communication With Traffic MasterModule  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2203 CD-ROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2204 GPS Antenna Connection Open or Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2205 GPS Receiver Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2206 Gyroscope Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2207 ECU ROM Checksum Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2225 Front Crash Sensor Mount Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2226 Front Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2232 Air Bag Driver Circuit Open - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2233 Air Bag passenger Circuit Open - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2247 EV Battery Pack Temperature Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2300 Seat Driver Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2301 Seat Passenger Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2306 Seat Headrest Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2310 Mirror Driver Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2311 Mirror Passenger Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2340 Column Reach Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2341 Column Tilt Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2351 Steering Column Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2363 Optical Sensor System Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2364 Fuel Filler Door Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2373 LED #1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2403 Audio CD/DJ Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2431 Transponder Programming Failed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2440 Passenger Side, Side crash sensor mount fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2441 Driver Side, Side crash sensor mount fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2442 Intrusion Sensor Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2443 Performance Mode Switch Circuit failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2455 Aux Heater Blower Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2462 Aux Heater Flame Out Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2463 Aux Heater Overheat Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2464 Aux Heater Start Time Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2471 Interior Fan Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2472 Fog Lamp Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2473 Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2477 Module Configuration Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2483 Enable Signal Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2484 Disable Signal Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2513 Blower (Fan) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2516 Blower Control Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2517 Emergency Power Off System Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2518 Compressor Overtemp Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2523 License Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2524 License Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2546 System Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2584 Child Seat Detection Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2589 Unexpected Door Reversal During Close  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2591 Detent Signal Missing During Unlatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2598 Headlamp Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2599 Tailgate Release Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2600 Double Locking Door Motor Frozen  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2605 Disable Signal Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0005 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0006 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0007 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0008 Engine Position System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0009 Engine Position System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000A A Camshaft Position Slow Response Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000B B Camshaft Position Slow Response Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000C A Camshaft Position Slow Response Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000D B Camshaft Position Slow Response Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0011 A Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0012 A Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0013 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0014 B Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0015 B Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0021 A Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0022 A Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0023 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0024 B Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0025 B Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0032 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0033 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0034 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0035 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0038 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0039 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0042 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0044 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0045 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0046 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0047 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0048 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0049 Turbocharger / Supercharger Turbine Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004A Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004B Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004C Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004D Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004E Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004F Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0050 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0052 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0053 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0054 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0055 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0056 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0058 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0059 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0060 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0061 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0062 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0064 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0065 Air Assisted Injector Control Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0068 MAP / MAF Throttle Position Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006A MAP Mass or Volume Air Flow Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006B MAP Exhaust Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006C MAP Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006D Barometric Pressure Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0087 Fuel Rail / System Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0088 Fuel Rail / System Pressure Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P009A Intake Air Temperature / Ambient Air Temperature Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0101 Mass or Volume Air Flow A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0104 Mass or Volume Air Flow A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0105 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0106 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0107 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0108 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0109 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010A Mass or Volume Air Flow B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010B Mass or Volume Air Flow B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010C Mass or Volume Air Flow B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010D Mass or Volume Air Flow B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010E Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0116 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0117 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0119 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P011A Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0124 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchA CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0127 Intake Air Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0129 Barometric Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012A Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012B Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012C Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012D Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012E Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0130 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0142 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0148 Fuel Delivery Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0149 Fuel Timing Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0150 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0156 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0162 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0168 Fuel Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0169 Incorrect Fuel Composition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0170 Fuel Trim Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0171 System Too Lean Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0172 System Too Rich Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0173 Fuel Trim Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0174 System Too Lean Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0175 System Too Rich Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018A Fuel Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018B Fuel Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018C Fuel Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018D Fuel Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018E Fuel Pressure Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0195 Engine Oil Temperature Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0200 Injector Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0201 Injector Circuit / Open Cylinder 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0202 Injector Circuit / Open Cylinder 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0203 Injector Circuit / Open Cylinder 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0204 Injector Circuit / Open Cylinder 4  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0205 Injector Circuit / Open Cylinder 5  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0206 Injector Circuit / Open Cylinder 6  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0207 Injector Circuit / Open Cylinder 7  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0208 Injector Circuit / Open Cylinder 8  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0209 Injector Circuit / Open Cylinder 9  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020A Cylinder 1 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020B Cylinder 2 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020C Cylinder 3 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020D Cylinder 4 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020E Cylinder 5 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020F Cylinder 6 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0210 Injector Circuit / Open Cylinder 10  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0211 Injector Circuit / Open Cylinder 11  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0212 Injector Circuit / Open Cylinder 12  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0213 Cold Start Injector 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0214 Cold Start Injector 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0215 Engine Shutoff Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0216 Injector / Injection Timing Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0219 Engine Overspeed Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021A Cylinder 7 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021B Cylinder 8 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021C Cylinder 9 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021D Cylinder 10 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021E Cylinder 11 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021F Cylinder 12 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0220 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0221 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0222 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0223 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0224 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchB CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0225 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0226 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0227 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0228 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0229 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchC CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022A Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022B Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022C Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022D Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022E Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022F Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0230 Fuel Pump Primary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0234 Turbocharger / Supercharger Overboost Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0235 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0236 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0237 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0238 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0239 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023A Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023B Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023C Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023D Manifold Absolute Pressure Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023E Manifold Absolute Pressure Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0240 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0241 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0242 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0243 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0244 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0245 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0246 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0247 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0248 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0249 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024A Charge Air Cooler Bypass Control A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024B Charge Air Cooler Bypass Control A Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024C Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024D Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024E Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024F Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0250 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range / Performance (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range / Performance (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025A Fuel Pump Module Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025B Fuel Pump Module Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025C Fuel Pump Module Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025D Fuel Pump Module Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0263 Cylinder 1 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0266 Cylinder 2 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0269 Cylinder 3 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0272 Cylinder 4 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0275 Cylinder 5 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0278 Cylinder 6 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0281 Cylinder 7 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0284 Cylinder 8 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0287 Cylinder 9 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0290 Cylinder 10 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0293 Cylinder 11 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0296 Cylinder 12 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0297 Vehicle Overspeed Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0298 Engine Oil Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0299 Turbocharger / Supercharger Underboost  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0300 Random / Multiple Cylinder Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0313 Misfire Detected With Low Fuel  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0317 Rough Road Hardware Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0318 Rough Road Sensor A Signal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0319 Rough Road Sensor B Signal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0320 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0321 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0322 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0323 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0324 Knock Control System Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range / Performance Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0350 Ignition Coil Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0351 Ignition Coil A Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0352 Ignition Coil B Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0353 Ignition Coil C Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0354 Ignition Coil D Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0355 Ignition Coil E Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0356 Ignition Coil F Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0357 Ignition Coil G Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0358 Ignition Coil H Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0359 Ignition Coil I Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0360 Ignition Coil J Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0361 Ignition Coil K Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0362 Ignition Coil L Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0363 Misfire Detected Fueling Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0365 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0366 Camshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0367 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0368 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0369 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent / Erratic Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulse  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent / Erratic Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0380 Glow Plug / Heater Circuit A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0381 Glow Plug / Heater Indicator Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0382 Glow Plug / Heater Circuit B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0383 Glow Plug Control Module Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0384 Glow Plug Control Module Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0410 Secondary Air Injection System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0425 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0426 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0427 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0428 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0429 Catalyst Heater Control Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0435 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0436 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0437 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0438 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0439 Catalyst Heater Control Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043E Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043F Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0440 Evaporative Emission System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0445Evaporative EmissionSystem PurgeControlValve CircuitShorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve / Solenoid Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0457 EvaporativeEmission System LeakDetected(fuelcap loose /off)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0460 Fuel Level Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0461 Fuel Level Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0462 Fuel Level Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0463 Fuel Level Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0464 Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0470 Exhaust Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0471 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0472 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0473 Exhaust Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0474 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0475 Exhaust Pressure Control Valve  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047A Exhaust Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047B Exhaust Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047C Exhaust Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047D Exhaust Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047E Exhaust Pressure Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0480 Fan 1 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0481 Fan 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0482 Fan 3 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0483 Fan Rationality Check  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0484 Fan Circuit Over Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0485 Fan Power / Ground Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Range /  * BGDIAGNOSTICA.COM
Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0493 Fan Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0494 Fan Speed Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0495 Fan Speed High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0500 Vehicle Speed Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0502 Vehicle Speed Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent / Erratic / High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0504 Brake Switch A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0505 Idle Air Control System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0508 Idle Air Control System Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0509 Idle Air Control System Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050A Cold Start Idle Air Control System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050B Cold Start Ignition Timing Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050C Cold Start Engine Coolant Temperature Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050D Cold Start Rough Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0510 Closed Throttle Position Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0511 Idle Air Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0512 Starter Request Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0513 Incorrect Immobilizer Key  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0519 Idle Air Control System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0520 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0521 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0522 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0523 Engine Oil Pressure Sensor / Switch High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0524 Engine Oil Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0526 Fan Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0534 A/C Refrigerant Charge Loss  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053A Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053B Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053C Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0540 Intake Air Heater A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0541 Intake Air Heater A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0542 Intake Air Heater A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0543 Intake Air Heater A Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0550 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0551 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0552 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0553 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0554 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0560 System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0561 System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0562 System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0563 System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0564 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0565 Cruise Control On Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0566 Cruise Control Off Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0567 Cruise Control Resume Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0568 Cruise Control Set Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0569 Cruise Control Coast Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P056A Cruise Control Increase Distance Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P056B Cruise Control Decrease Distance Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0570 Cruise Control Accelerate Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0571 Brake Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0572 Brake Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0573 Brake Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0574 Cruise Control System Vehicle Speed Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0575 Cruise Control Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0576 Cruise Control Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0577 Cruise Control Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0578 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0579 Cruise Control Multi -Function Input A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0580 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0581 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0585 Cruise Control Multi - Function Input A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0589 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0590 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0591 Cruise Control Multi -Function Input B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0592 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0593 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0597 Thermostat Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0600 Serial Communication Link  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0602 Control Module Programming Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0606 ECM/PCM Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0607 Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0608 Control Module VSS Output A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0609 Control Module VSS Output B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060A Internal Control Module Monitoring Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060B Internal Control Module A/D Processing Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060C Internal Control Module Main Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060E Internal Control Module Throttle Position Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060F Internal Control Module Coolant Temperature Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0610 Control Module Vehicle Options Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0611 Fuel Injector Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0613 TCM Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0614 ECM/TCM Incompatible  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0615 Starter Relay Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0616 Starter Relay Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0617 Starter Relay Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061A Internal Control Module Torque Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061B Internal Control Module Torque Calculation Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061C Internal Control Module Engine RPM Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061D Internal Control Module Engine Air Mass Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061E Internal Control Module Brake Signal Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061F Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0620 Generator Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0621 Generator Lamp / L Terminal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0622 Generator Field / F Terminal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0623 Generator Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0625 Generator Field / F Terminal Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0626 Generator Field / F Terminal Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0627 Fuel Pump A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0629 Fuel Pump A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062A Fuel Pump 'A' Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062B Internal Control Module Fuel Injector Control Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062C Internal Control Module Vehicle Speed Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062D Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062E Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062F Internal Control Module EEPROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0632 Odometer Not Programmed ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0634 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0635 Power Steering Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0636 Power Steering Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0637 Power Steering Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0638 Throttle Actuator Control Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0639 Throttle Actuator Control Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063A Generator Voltage Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063B Generator Voltage Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063C Generator Voltage Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063D Generator Voltage Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063E Auto Configuration Throttle Input Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063FAutoConfigurationEngineCoolantTemperature InputNot Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0640 Intake Air Heater Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0654 Engine RPM Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0656 Fuel Level Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0657 Actuator Supply Voltage A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0658 Actuator Supply Voltage A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0659 Actuator Supply Voltage A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P065A Generator System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P065B Generator Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0666 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0667 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0668 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0669 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066A Glow Plug 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066B Glow Plug 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066C Glow Plug 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066D Glow Plug 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066E Glow Plug 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066F Glow Plug 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067A Glow Plug 4 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067B Glow Plug 4 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067C Glow Plug 5 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067D Glow Plug 5 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067E Glow Plug 6 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067F Glow Plug 6 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range /  * BGDIAGNOSTICA.COM
Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068A ECM/PCM Power Relay De - Energized Performance Too Early  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068B ECM/PCM Power Relay De - Energized Performance Too Late  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068C Glow Plug 7 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068D Glow Plug 7 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068E Glow Plug 8 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068F Glow Plug 8 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0691 Fan 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0692 Fan 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0693 Fan 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0694 Fan 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0695 Fan 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0696 Fan 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069A Glow Plug 9 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069B Glow Plug 9 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069C Glow Plug 10 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069D Glow Plug 10 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0700 Transmission Control System (MIL Request)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0701 Transmission Control System Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0702 Transmission Control System Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0703 Brake Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0704 Clutch Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0705 Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0706 Transmission Range Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0707 Transmission Range Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0708 Transmission Range Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0709 Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070A Transmission Fluid Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070B Transmission Fluid Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070C Transmission Fluid Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070D Transmission Fluid Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070E Transmission Fluid Level Sensor Circuit intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070F Transmission Fluid Level Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0715 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0716 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0717 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0718 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0719 Brake Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071A Transmission Mode Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071B Transmission Mode Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071C Transmission Mode Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071D Transmission Mode Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071E Transmission Mode Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071F Transmission Mode Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0720 Output Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0724 Brake Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0725 Engine Speed Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0726 Engine Speed Input Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0730 Incorrect Gear Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0736 Reverse Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0740 Torque Converter Clutch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0745 Pressure Control Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0746 Pressure Control Solenoid A Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0750 Shift Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0751 Shift Solenoid A Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0752 Shift Solenoid A Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0753 Shift Solenoid A Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0754 Shift Solenoid A Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0755 Shift Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0756 Shift Solenoid B Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0757 Shift Solenoid B Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0758 Shift Solenoid B Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0759 Shift Solenoid B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075A Shift Solenoid G  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075B Shift Solenoid G Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075C Shift Solenoid G Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075D Shift Solenoid G Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075E Shift Solenoid G Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0760 Shift Solenoid C  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0761 Shift Solenoid C Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0762 Shift Solenoid C Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0763 Shift Solenoid C Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0764 Shift Solenoid C Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0765 Shift Solenoid D  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0766 Shift Solenoid D Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0767 Shift Solenoid D Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0768 Shift Solenoid D Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0769 Shift Solenoid D Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076A Shift Solenoid H  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076B Shift Solenoid H Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076C Shift Solenoid H Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076D Shift Solenoid H Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076E Shift Solenoid H Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076F Gear 7 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0770 Shift Solenoid E  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0771 Shift Solenoid E Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0772 Shift Solenoid E Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0773 Shift Solenoid E Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0774 Shift Solenoid E Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0775 Pressure Control Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0780 Shift Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0781 1 -2 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0782 2 -3 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0783 3 -4 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0784 4 -5 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0785 Shift / Timing Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0786 Shift / Timing Solenoid Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0787 Shift / Timing Solenoid Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0788 Shift / Timing Solenoid High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0789 Shift / Timing Solenoid Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0790 Normal / Performance Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0795 Pressure Control Solenoid C  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0796 Pressure Control Solenoid C Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0803 Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0804 Upshift / Skip Shift Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0805 Clutch Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080A Clutch Position Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080B Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080C Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080D Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0810 Clutch Position Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0811 Excessive Clutch A Slippage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0812 Reverse Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0813 Reverse Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0814 Transmission Range Display Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0815 Upshift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0816 Downshift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0817 Starter Disable Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081A Starter Disable Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081B Starter Disable Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081C Park Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081D Neutral Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081E Excessive Clutch B Slippage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0820 Gear Lever X -Y Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0821 Gear Lever X Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0822 Gear Lever Y Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0825 Gear Lever Push -Pull Switch (Shift Anticipate)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0829 5 -6 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083A Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083B Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083C Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083D Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083E Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083F Clutch Pedal Switch A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084A Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084B Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084C Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084D Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084E Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0851 Park / Neutral Switch Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0852 Park / Neutral Switch Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0853 Drive Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0854 Drive Switch Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0855 Drive Switch Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0856 Traction Control Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0857 Traction Control Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0858 Traction Control Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0859 Traction Control Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085A Gear Shift Module B Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085B Gear Shift Module B Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085C Gear Shift Module B Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0860 Gear Shift Module A Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0861 Gear Shift Module A Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0862 Gear Shift Module A Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0863 TCM Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0864 TCM Communication Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0865 TCM Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0866 TCM Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0867 Transmission Fluid Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0868 Transmission Fluid Pressure Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0869 Transmission Fluid Pressure High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0880 TCM Power Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0881 TCM Power Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0882 TCM Power Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0883 TCM Power Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0885 TCM Power Relay Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0893 Multiple Gears Engaged  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0894 Transmission Component Slipping  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0895 Shift Time Too Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0896 Shift Time Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0897 Transmission Fluid Deteriorated  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0900 Clutch Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0901 Clutch Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0902 Clutch Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0903 Clutch Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0904 Gate Select Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0905 Gate Select Position Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0906 Gate Select Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0907 Gate Select Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0909 Gate Select Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0910 Gate Select Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0913 Gate Select Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0914 Gear Shift Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0915 Gear Shift Position Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0916 Gear Shift Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0917 Gear Shift Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0919 Gear Shift Position Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0942 Hydraulic Pressure Unit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099A Shift Solenoid G Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099B Shift Solenoid G Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099C Shift Solenoid G Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099D Shift Solenoid H Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099E Shift Solenoid H Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099F Shift Solenoid H Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A08 DC / DC Converter Status Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A09 DC / DC Converter Status Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0A High Voltage System Inter - Lock Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0B High Voltage System Inter - Lock Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0C High Voltage System Inter - Lock Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0D High Voltage System Inter - Lock Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0E High Voltage System Inter - Lock Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0F Engine Failed to Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A10 DC / DC Converter Status Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A11 DC / DC Converter Enable Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A12 DC / DC Converter Enable Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A13 DC / DC Converter Enable Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A14 Engine Mount A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A15 Engine Mount A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A16 Engine Mount A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1A Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1B Drive Motor A Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1C Drive Motor B Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1D Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1E Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1F Battery Energy Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A27 Hybrid Battery Power Off Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A28 Hybrid Battery Power Off Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A29 Hybrid Battery Power Off Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2A Drive Motor A Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2B Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2C Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2D Drive Motor A Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2E Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2F Drive Motor A Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A30 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A31 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A32 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A33 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A34 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A35 Drive Motor B Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A36 Generator Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A37 Generator Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A38 Generator Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A39 Generator Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3A Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3B Generator Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3C Drive Motor A Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3D Drive Motor B Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3E Generator Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3F Drive Motor A Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A40 Drive Motor A Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A41 Drive Motor A Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A42 Drive Motor A Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A43 Drive Motor A Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A44 Drive Motor A Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A45 Drive Motor B Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A46 Drive Motor B Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A47 Drive Motor B Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A48 Drive Motor B Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A49 Drive Motor B Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4A Drive Motor B Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4B Generator Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4C Generator Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4D Generator Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4E Generator Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4F Generator Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A50 Generator Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A51 Drive Motor A Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A52 Drive Motor A Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A53 Drive Motor A Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A54 Drive Motor A Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A55 Drive Motor B Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A56 Drive Motor B Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A57 Drive Motor B Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A58 Drive Motor B Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A59 Generator Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5A Generator Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5B Generator Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5C Generator Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5D Drive Motor A Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5E Drive Motor A Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5F Drive Motor A Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A60 Drive Motor A Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A61 Drive Motor A Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A62 Drive Motor A Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A63 Drive Motor A Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A64 Drive Motor A Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A65 Drive Motor A Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A66 Drive Motor B Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A67 Drive Motor B Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A68 Drive Motor B Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A69 Drive Motor B Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6A Drive Motor B Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6B Drive Motor B Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6C Drive Motor B Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6D Drive Motor B Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6E Drive Motor B Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6F Generator Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A70 Generator Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A71 Generator Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A72 Generator Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A73 Generator Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A74 Generator Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A75 Generator Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A76 Generator Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A77 Generator Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A78 Drive Motor A Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A79 Drive Motor B Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7A Generator Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7B Battery Energy Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7C Motor Electronics Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7D Hybrid Battery Pack State of Charge Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7E Hybrid Battery Pack Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7F Hybrid Battery Pack Deterioration  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A80 Replace Hybrid Battery Pack  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A81 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A82 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A83 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A84 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A85 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A86 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A87 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A88 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A89 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8A 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8B 14 Volt Power Module System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8C 14 Volt Power Module System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8D 14 Volt Power Module System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8E 14 Volt Power Module System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8F 14 Volt Power Module System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A90 Drive Motor A Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A91 Drive Motor B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A92 Hybrid Generator Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A93 Inverter Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A94 DC / DC Converter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A95 High Voltage Fuse  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A96 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A97 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A98 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A99 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9A Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9B Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9C Hybrid Battery Temperature Sensor A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9D Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9E Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9F Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA0 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA1 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA2 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA3 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA4 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA5 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA7 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA8 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA9 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAA Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAB Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAC Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAD Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAE Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAF Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB0 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB1 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB2 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB3 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB4 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB5 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB6 Engine Mount B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB7 Engine Mount B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB8 Engine Mount B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB9 Hybrid System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABA Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABB Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABC Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABD Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABE Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABF Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC0 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC1 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC2 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC3 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC4 Hybrid Powertrain Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC5 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC6 Hybrid Battery Temperature Sensor B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC7 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC8 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC9 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACA Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACB Hybrid Battery Temperature Sensor C Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACC Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACD Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACE Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACF Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD0 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD1 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD2 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD3 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD4 Hybrid Battery Pack Air Flow System Insufficient Air Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD5 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD6 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD7 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD8 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD9 Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADA Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADB Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADC Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADD Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADE Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADF Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE0 Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE1 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE2 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE3 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE4 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE5 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE6 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE7 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE8 Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE9 Hybrid Battery Temperature Sensor D Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEA Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEB Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEC Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AED Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEE Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEF Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF0 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF1 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF2 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF3 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF4 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF5 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF6 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF7 14 Volt Power Module Internal Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF8 Hybrid Battery System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF9 Hybrid Battery System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AFA Hybrid Battery System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AFB Hybrid Battery System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B00 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B01 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B02 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B03 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B04 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B05 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B06 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B07 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B08 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B09 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0A Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0B Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0C Auxiliary Transmission Fluid Pump Hydraulic Leakage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0D Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2002 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2003 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2029 Fuel Fired Heater Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2030 Fuel Fired Heater Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203A Reductant Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203B Reductant Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203C Reductant Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203D Reductant Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203E Reductant Level Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203F Reductant Level Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2047 Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2048 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2049 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204A Reductant Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204B Reductant Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204C Reductant Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204D Reductant Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204E Reductant Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2050 Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2051 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2052 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2053 Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2054 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2055 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2056 Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2057 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2058 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205A Reductant Tank Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205B Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205C Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205D Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205E Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2062 Reductant / Regeneration Supply Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2063 Reductant Supply Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2064 Reductant Supply Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2065 Fuel Level Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2066 Fuel Level Sensor B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2067 Fuel Level Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2068 Fuel Level Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2069 Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P206E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P206F Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2072 Throttle Actuator Control System Ice Blockage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2073 Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2074 Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Higher Load  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207A Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207B Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207C Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207D Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2104 Throttle Actuator Control System Forced Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2105 Throttle Actuator Control System Forced Engine Shutdown  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2106 Throttle Actuator Control System Forced Limited Power  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2107 Throttle Actuator Control Module Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2109 Throttle / Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2110 Throttle Actuator Control System Forced Limited RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2111 Throttle Actuator Control System Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2112 Throttle Actuator Control System Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2113 Throttle / Pedal Position Sensor B Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2114 Throttle / Pedal Position Sensor C Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2115 Throttle / Pedal Position Sensor D Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2116 Throttle / Pedal Position Sensor E Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2117 Throttle / Pedal Position Sensor F Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2124 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchD CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2125 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2126 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2127 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2128 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2129 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchE CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2130 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2131 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2132 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2133 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2134 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchF CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2135 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A/B Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2136 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A/C Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2137 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B / C Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2138 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D / E Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2139 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D / F Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213A Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213B Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213C Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213D Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2140 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E / F Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2146 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2147 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2148 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2149 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2150 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2151 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2152 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2153 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2154 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2155 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2156 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2157 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2158 Vehicle Speed Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2159 Vehicle Speed Sensor B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P215A Vehicle Speed Wheel Speed Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P215B Vehicle Speed Output Shaft Speed Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2160 Vehicle Speed Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2161 Vehicle Speed Sensor B Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2162 Vehicle Speed Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2163 Throttle / Pedal Position Sensor A Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2164 Throttle / Pedal Position Sensor B Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2165 Throttle / Pedal Position Sensor C Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2166 Throttle / Pedal Position Sensor D Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2167 Throttle / Pedal Position Sensor E Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2168 Throttle / Pedal Position Sensor F Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2172 Throttle Actuator Control System Sudden High Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2173 Throttle Actuator Control System High Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2174 Throttle Actuator Control System Sudden Low Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2175 Throttle Actuator Control System Low Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2176 Throttle Actuator Control System Idle Position Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2177 System Too Lean Off Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2178 System Too Rich Off Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2179 System Too Lean Off Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2180 System Too Rich Off Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2181 Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2187 System Too Lean at Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2188 System Too Rich at Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2189 System Too Lean at Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2190 System Too Rich at Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2191 System Too Lean at Higher Load Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2192 System Too Rich at Higher Load Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2193 System Too Lean at Higher Load Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2194 System Too Rich at Higher Load Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2195 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Lean Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2196 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Rich Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2197 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Lean Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2198 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Rich Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2199 Intake Air Temperature Sensor 1/2 Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2200 NOx Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2201 NOx Sensor Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2202 NOx Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2203 NOx Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2213 NOx Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2214 NOx Sensor Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2215 NOx Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2216 NOx Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2226 Barometric Pressure Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2227 Barometric Pressure Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2228 Barometric Pressure Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2229 Barometric Pressure Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2257 Secondary Air Injection System Control A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2258 Secondary Air Injection System Control A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2259 Secondary Air Injection System Control B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2260 Secondary Air Injection System Control B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2261 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Mechanical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2262 Turbocharger / Supercharger Boost Pressure Not Detected Mechanical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2263 Turbocharger / Supercharger Boost System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2269 Water in Fuel Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2279 Intake Air System Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2288 Injector Control Pressure Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2289 Injector Control Pressure Too High Engine Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2290 Injector Control Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2291 Injector Control Pressure Too Low Engine Cranking  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2292 Injector Control Pressure Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2300 Ignition Coil A Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2301 Ignition Coil A Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2302 Ignition Coil A Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2303 Ignition Coil B Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2304 Ignition Coil B Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2305 Ignition Coil B Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2306 Ignition Coil C Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2307 Ignition Coil C Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2308 Ignition Coil C Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2309 Ignition Coil D Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2310 Ignition Coil D Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2311 Ignition Coil D Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2312 Ignition Coil E Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2313 Ignition Coil E Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2314 Ignition Coil E Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2315 Ignition Coil F Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2316 Ignition Coil F Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2317 Ignition Coil F Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2318 Ignition Coil G Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2319 Ignition Coil G Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2320 Ignition Coil G Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2321 Ignition Coil H Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2322 Ignition Coil H Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2323 Ignition Coil H Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2324 Ignition Coil I Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2325 Ignition Coil I Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2326 Ignition Coil I Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2327 Ignition Coil J Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2328 Ignition Coil J Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2329 Ignition Coil J Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2330 Ignition Coil K Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2331 Ignition Coil K Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2332 Ignition Coil K Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2333 Ignition Coil L Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2334 Ignition Coil L Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2335 Ignition Coil L Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2336 Cylinder 1 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2337 Cylinder 2 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2338 Cylinder 3 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2339 Cylinder 4 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2340 Cylinder 5 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2341 Cylinder 6 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2342 Cylinder 7 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2343 Cylinder 8 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2344 Cylinder 9 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2345 Cylinder 10 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2346 Cylinder 11 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2347 Cylinder 12 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2408 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2409 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240A Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240B Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240C Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240D ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2410 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2411 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2412 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2419Evaporative EmissionSystem SwitchingValveControlCircuitLow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2428 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2429 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242A Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242B Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242C Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242D Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242E Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242F Diesel Particulate Filter Restriction Ash Accumulation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2430 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2431 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2432 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2433 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2434 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2435 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2436 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2437 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2438 SecondaryAir InjectionSystem AirFlow/Pressure Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2439 SecondaryAir InjectionSystem AirFlow/Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2443 Secondary Air Injection System SwitchingValve Stuck Closed Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2448 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2449 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2450 Evaporative Emission System Switching Valve Performance / Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2451 Evaporative Emission System Switching Valve Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2452 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2453 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2455 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2456 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2457 Exhaust Gas Recirculation Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2459 Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245A Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245B Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245D Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2500 Generator Lamp / LTerminal Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2501 Generator Lamp / LTerminal Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2502 Charging System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2503 Charging System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2504 Charging System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2505 ECM/PCM Power Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250A Engine Oil Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250C Engine Oil Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250E Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250F Engine Oil Level Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2512 Event Data Recorder Request Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2519 A/C Request A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251A PTO Enable Switch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251B PTO Enable Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251C PTO Enable Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251D PTO Engine Shutdown Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251E PTO Engine Shutdown Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251F PTO Engine Shutdown Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2520 A/C Request A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2521 A/C Request A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2522 A/C Request B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2523 A/C Request B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2524 A/C Request B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252A Engine Oil Quality Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252B Engine Oil Quality Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252C Engine Oil Quality Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252D Engine Oil Quality Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252E Engine Oil Quality Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252F Engine Oil Level Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2533 Ignition Switch Run / Start Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2534 Ignition Switch Run / Start Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2535 Ignition Switch Run / Start Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253A PTO Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253B PTO Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253C PTO Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253D PTO Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253E PTO Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253F Engine Oil Deteriorated  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2544 Torque Management Request Input Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2545 Torque Management Request Input Signal A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2546 Torque Management Request Input Signal A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2547 Torque Management Request Input Signal A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2548 Torque Management Request Input Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2549 Torque Management Request Input Signal B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254A PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254B PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254C PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254D PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254E PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254F Engine Hood Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2550 Torque Management Request Input Signal B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2551 Torque Management Request Input Signal B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2552 Throttle / Fuel Inhibit Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2553 Throttle / Fuel Inhibit Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2554 Throttle / Fuel Inhibit Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2555 Throttle / Fuel Inhibit Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2556 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2557 EngineCoolantLevelSensor /SwitchCircuitRange /Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2558 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2559 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255A PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255B PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255C PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255D PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255E PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2560 Engine Coolant Level Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2568 Direct OzoneReductionCatalystTemperatureSensor CircuitRange / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256A Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256B Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256C Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256D Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256E Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2570 Direct OzoneReductionCatalystTemperature SensorCircuitHigh  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2578 Turbocharger Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2579 Turbocharger Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257A Vacuum Reservoir Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257B Vacuum Reservoir Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257C Vacuum Reservoir Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257D Engine Hood Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257E Engine Hood Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257F Engine Hood Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2580 Turbocharger Speed Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2581 Turbocharger Speed Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2582 Turbocharger Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2583 Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2584 Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2585 Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2586 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2587 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2588 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2589 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2590 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2600 Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2603 Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2604 Intake Air Heater A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2605 Intake Air Heater A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2606 Intake Air Heater B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2607 Intake Air Heater B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2608 Intake Air Heater B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2609 Intake Air Heater System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260A PTO Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260B PTO Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260C PTO Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260D PTO Engaged Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260F Evaporative System Monitoring Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2620 Throttle Position Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2621 Throttle Position Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2622 Throttle Position Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2632 Fuel Pump B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2633 Fuel Pump B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2634 Fuel Pump B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2635 Fuel Pump A Low Flow / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2636 Fuel Pump B Low Flow / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2637 Torque Management Feedback Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2638 Torque Management Feedback Signal A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2639 Torque Management Feedback Signal A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2640 Torque Management Feedback Signal A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2641 Torque Management Feedback Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2642 Torque Management Feedback Signal B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2643 Torque Management Feedback Signal B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2644 Torque Management Feedback Signal B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2647 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264B ARockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2651 B Rocker Arm Actuator System Performance / Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2652 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2656 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2657 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265B BRockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2661 B Rocker Arm Actuator System Performance / Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2662 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2665 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2666 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2667 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2669 Actuator Supply Voltage B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266B ARockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2670 Actuator Supply Voltage B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2671 Actuator Supply Voltage B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2672 Injection Pump Timing Offset  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2673 Injection Pump Timing Calibration Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2674 Injection Pump Fuel Calibration Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2675 Air Cleaner Inlet Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2676 Air Cleaner Inlet Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2677 Air Cleaner Inlet Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2678 Coolant Degassing Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2679 Coolant Degassing Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267B BRockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2680 Coolant Degassing Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2682 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2683 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2684 Actuator Supply Voltage C Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2685 Actuator Supply Voltage C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2686 Actuator Supply Voltage C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2687 Fuel Supply Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2688 Fuel Supply Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2689 Fuel Supply Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2700 Transmission Friction Element A Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2701 Transmission Friction Element B Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2702 Transmission Friction Element C Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2703 Transmission Friction Element D Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2704 Transmission Friction Element E Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2705 Transmission Friction Element F Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2706 Shift Solenoid F  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2707 Shift Solenoid F Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2708 Shift Solenoid F Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2709 Shift Solenoid F Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2710 Shift Solenoid F Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2713 Pressure Control Solenoid D  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2714 Pressure Control Solenoid D Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2715 Pressure Control Solenoid D Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2716 Pressure Control Solenoid D Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2717 Pressure Control Solenoid D Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2718 Pressure Control Solenoid D Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2719 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2720 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2721 Pressure Control Solenoid D Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2722 Pressure Control Solenoid E  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2723 Pressure Control Solenoid E Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2724 Pressure Control Solenoid E Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2725 Pressure Control Solenoid E Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2726 Pressure Control Solenoid E Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2727 Pressure Control Solenoid E Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2728 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2729 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2730 Pressure Control Solenoid E Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2731 Pressure Control Solenoid F  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2732 Pressure Control Solenoid F Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2733 Pressure Control Solenoid F Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2734 Pressure Control Solenoid F Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2735 Pressure Control Solenoid F Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2736 Pressure Control Solenoid F Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2737 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2738 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2739 Pressure Control Solenoid F Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P273A Transmission Friction Element G Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P273B Transmission Friction Element H Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2765 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2766 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2767 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2768 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2775 Upshift Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2776 Upshift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2777 Upshift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2779 Downshift Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2780 Downshift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2781 Downshift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2783 Torque Converter Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2784 Input / Turbine Speed Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2787 Clutch Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278A Kick Down Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278B Kick Down Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278C Kick Down Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278D Kick Down Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278E Kick Down Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278F SAE/ISO reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2790 Gate Select Direction Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2791 Gate Select Direction Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2792 Gate Select Direction Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2793 Gear Shift Direction Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2795 Gear Shift Direction Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2796 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2797 Auxiliary Transmission Fluid Pump Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2798 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2799 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2800 Transmission Range Sensor B Circuit (PRNDL Input)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2801 Transmission Range Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2802 Transmission Range Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2803 Transmission Range Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2804 Transmission Range Sensor B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2805 Transmission Range Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2806 Transmission Range Sensor Alignment  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2807 Pressure Control Solenoid G  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2808 Pressure Control Solenoid G Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2809 Pressure Control Solenoid G Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2810 Pressure Control Solenoid G Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2811 Pressure Control Solenoid G Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2812 Pressure Control Solenoid G Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2813 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2814 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2815 Pressure Control Solenoid G Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2816 Pressure Control Solenoid H  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2817 Pressure Control Solenoid H Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2818 Pressure Control Solenoid H Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2819 Pressure Control Solenoid H Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281A Pressure Control Solenoid H Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281B Pressure Control Solenoid H Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281C Pressure Control Solenoid H Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281D Pressure Control Solenoid H Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281E Pressure Control Solenoid H Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281F Pressure Control Solenoid J  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2820 Pressure Control Solenoid J Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2821 Pressure Control Solenoid J Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2822 Pressure Control Solenoid J Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2823 Pressure Control Solenoid J Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2824 Pressure Control Solenoid J Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2825 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2826 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2827 Pressure Control Solenoid J Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2828 Pressure Control Solenoid K  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2829 Pressure Control Solenoid K Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282A Pressure Control Solenoid K Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282B Pressure Control Solenoid K Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282C Pressure Control Solenoid K Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282D Pressure Control Solenoid K Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282E Pressure Control Solenoid K Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282F Pressure Control Solenoid K Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2830 Pressure Control Solenoid K Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A00 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A01 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A02 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A03 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A04 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A05 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A06 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A07 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A08 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A09 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A10 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A11 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3400 Cylinder Deactivation System Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3401 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3402 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3403 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3404 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3409 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3410 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3411 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3412 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3417 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3418 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3419 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3420 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3425 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3426 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3427 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3428 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3433 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3434 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3435 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3436 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3441 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3442 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3443 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3444 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3449 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3450 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3451 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3452 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3457 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3458 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3459 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3460 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3465 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3466 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3467 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3468 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3473 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3474 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3475 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3476 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3481 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3482 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3483 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3484 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3489 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3490 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3491 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3492 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3497 Cylinder Deactivation System Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0001 High Speed CAN Communication Bus  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0006 High Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0007 High Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0008 High Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0009 High Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+) U Medium Speed CAN Communication Bus  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0019 Low Speed CAN Communication Bus U Low Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0024 Low Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0025 Low Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0026 Low Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0027 Low Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0028 Vehicle Communication Bus A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance U Vehicle Communication Bus A (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0033 Vehicle Communication Bus A () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0034 Vehicle Communication Bus A () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0035 Vehicle Communication Bus A () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0036 Vehicle Communication Bus A () shorted to Bus A (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0037 Vehicle Communication Bus B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open U Vehicle Communication Bus B (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0042 Vehicle Communication Bus B () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0043 Vehicle Communication Bus B () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0044 Vehicle Communication Bus B () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0045 Vehicle Communication Bus B () shorted to Bus B (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0046 Vehicle Communication Bus C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low U Vehicle Communication Bus C (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0051 Vehicle Communication Bus C () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0052 Vehicle Communication Bus C () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0053 Vehicle Communication Bus C () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0054 Vehicle Communication Bus C () shorted to Bus C (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0055 Vehicle Communication Bus D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0060 Vehicle Communication Bus D () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0061 Vehicle Communication Bus D () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0062 Vehicle Communication Bus D () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0063 Vehicle Communication Bus D () shorted to Bus D (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0064 Vehicle Communication Bus E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0069 Vehicle Communication Bus E () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0070 Vehicle Communication Bus E () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0071 Vehicle Communication Bus E () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0072 Vehicle Communication Bus E () shorted to Bus E (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0073 Control Module Communication Bus Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0100 Lost Communication With ECM/PCM A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0101 Lost Communication with TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0103 Lost Communication With Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0114 Lost Communication With FourWheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0115 Lost Communication With ECM/PCM B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0116 Lost Communication With Coolant Temperature Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0117 Lost Communication With Electrical PTO Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0118 Lost Communication With Fuel Additive Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0119 Lost Communication With Fuel Cell Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0120 Lost Communication With Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0121 Lost Communication With Anti -Lock Brake System (ABS) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0125 Lost Communication With Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0132 Lost Communication With Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0133 Lost Communication With Active Roll Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0134 Lost Communication With Power Steering Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0135 Lost Communication With Differential Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0136 Lost Communication With Differential Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0137 Lost Communication With Trailer Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0138 Lost Communication With All Terrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0140 Lost Communication With Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0141 Lost Communication With Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0142 Lost Communication With Body Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0143 Lost Communication With Body Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0144 Lost Communication With Body Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0145 Lost Communication With Body Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0146 Lost Communication With Gateway A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0147 Lost Communication With Gateway B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0148 Lost Communication With Gateway C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0149 Lost Communication With Gateway D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0150 Lost Communication With Gateway E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0156 Lost Communication With Information Center A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0157 Lost Communication With Information Center B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0158 Lost Communication With Head Up Display  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0161 Lost Communication With Compass Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0170 Lost Communication With Restraints System Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0171 Lost Communication With Restraints System Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0172 Lost Communication With Restraints System Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0173 Lost Communication With Restraints System Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0174 Lost Communication With Restraints System Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0175 Lost Communication With Restraints System Sensor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0176 Lost Communication With Restraints System Sensor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0177 Lost Communication With Restraints System Sensor H  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0178 Lost Communication With Restraints System Sensor I  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0179 Lost Communication With Restraints System Sensor J  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017A Lost Communication With Restraints System Sensor K  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017B Lost Communication With Restraints System Sensor L  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017C Lost Communication With Restraints System Sensor M  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017D Lost Communication With Restraints System Sensor N  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0184 Lost Communication With Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0187 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0188 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0189 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0190 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0191 Lost Communication With Television  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0192 Lost Communication With Personal Computer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0193 Lost Communication With Digital Audio Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0194 Lost Communication With Digital Audio Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0196 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0199 Lost Communication With Door Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0200 Lost Communication With Door Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0201 Lost Communication With Door Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0202 Lost Communication With Door Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0203 Lost Communication With Door Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0204 Lost Communication With Door Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0205 Lost Communication With Door Control Module G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0207 Lost Communication With Moveable Roof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0208 Lost Communication With Seat Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0209 Lost Communication With Seat Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0210 Lost Communication With Seat Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0211 Lost Communication With Seat Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0215 Lost Communication With Door Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0216 Lost Communication With Door Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0217 Lost Communication With Door Switch C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0218 Lost Communication With Door Switch D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0219 Lost Communication With Door Switch E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0220 Lost Communication With Door Switch F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0221 Lost Communication With Door Switch G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0222 Lost Communication With Door Window Motor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0223 Lost Communication With Door Window Motor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0224 Lost Communication With Door Window Motor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0225 Lost Communication With Door Window Motor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0226 Lost Communication With Door Window Motor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0227 Lost Communication With Door Window Motor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0228 Lost Communication With Door Window Motor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0230 Lost Communication With Rear Gate Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0236 Lost Communication With Column Lock Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0237 Lost Communication With Digital Audio Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0238 Lost Communication With Digital Audio Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0239 Lost Communication With Entrapment Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0240 Lost Communication With Entrapment Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0241 Lost Communication With Headlamp Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0242 Lost Communication With Headlamp Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0243 Lost Communication With Parking Assist Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0244 Lost Communication With Running Board Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0245 Lost Communication With Entertainment Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0246 Lost Communication With Seat Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0247 Lost Communication With Seat Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0248 Lost Communication With Remote Accessory Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0249 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0250 Lost Communication With Impact Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0251 Lost Communication With Running Board Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0252 Lost Communication With Lighting Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0291 Lost Communication With Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0292 Lost Communication With Drive Motor Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0293 Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0294 Lost Communication With Powertrain Control Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0295 Lost Communication With AC to AC Converter Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0296 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0297 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0298 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0299 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0301 Software Incompatibility With ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0302 Software Incompatibility With Transmission Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0303 Software Incompatibility With Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0304 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0305 Software Incompatibility With Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0306 Software Incompatibility With Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0307 Software Incompatibility With Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0308 Software Incompatibility With Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0309 Software Incompatibility With Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0310 Software Incompatibility With Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0311 Software Incompatibility With Drive Motor Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0312 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0313 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0314 Software Incompatibility With Four -Wheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0315 Software Incompatibility With Anti -Lock Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0316 Software Incompatibility With Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0317 Software Incompatibility With Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0318 Software Incompatibility With Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0319 Software Incompatibility With Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0320 Software Incompatibility With Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0321 Software Incompatibility With Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0322 Software Incompatibility With Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0323 Software Incompatibility With Instrument Panel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0324 Software Incompatibility With HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0325 Software Incompatibility With Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0326 Software Incompatibility With Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0327 Software Incompatibility With Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0328 Software Incompatibility With Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0329 Software Incompatibility With Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0330 Software Incompatibility With Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0331 Software Incompatibility With Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0332 Software Incompatibility With Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0333 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0334 Software Incompatibility With Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0400 Invalid Data Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0402 Invalid Data Received From TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U040A Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0414 Invalid Data Received From Four - Wheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0415 Invalid Data Received From Anti -Lock Brake System (ABS) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0421 Invalid Data Received From Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Cluster Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0431 Invalid Data Received From Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0432 Invalid Data Received From Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0433 Invalid Data Received From Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0434 Invalid Data Received From Active Roll Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0435 Invalid Data Received From Power Steering Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0436 Invalid Data Received From Differential Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0437 Invalid Data Received From Differential Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0438 Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0439 Invalid Data Received From All Terrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0441 Invalid Data Received From Emissions Critical Control Information  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0442 Invalid Data Received From ECM/PCM B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0443 Invalid Data Received From Body Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0444 Invalid Data Received From Body Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0445 Invalid Data Received From Body Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0446 Invalid Data Received From Body Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0447 Invalid Data Received From Gateway A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0448 Invalid Data Received From Gateway B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0449 Invalid Data Received From Gateway C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U044A Invalid Data Received From Gateway D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0451 Invalid Data Received From Gateway E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0452 Invalid Data Received From Restraints Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0453 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0454 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0455 Invalid Data Received From Restraints Occupant Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0456 Invalid Data Received From Coolant Temperature Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0457 Invalid Data Received From Information Center A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0458 Invalid Data Received From Information Center B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0459 Invalid Data Received From Head Up Display  * BGDIAGNOSTICA.COM
U045A Invalid Data Received From Parking Assist Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0461 Invalid Data Received From Audible Alert Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0462 Invalid Data Received From Compass Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0463 Invalid Data Received From Navigation Display Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0464 Invalid Data Received From Navigation Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0465 Invalid Data Received From Electrical PTO Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0466 Invalid Data Received From HVAC Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0467 Invalid Data Received From Fuel Additive Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0468 Invalid Data Received From Fuel Cell Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0469 Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U046A Invalid Data Received From Sunroof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0471 Invalid Data Received From Restraints System Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0472 Invalid Data Received From Restraints System Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0473 Invalid Data Received From Restraints System Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0474 Invalid Data Received From Restraints System Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0475 Invalid Data Received From Restraints System Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0476 Invalid Data Received From Restraints System Sensor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0477 Invalid Data Received From Restraints System Sensor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0478 Invalid Data Received From Restraints System Sensor H  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0479 Invalid Data Received From Restraints System Sensor I  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047A Invalid Data Received From Restraints System Sensor J  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047B Invalid Data Received From Restraints System Sensor K  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047C Invalid Data Received From Restraints System Sensor L  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047D Invalid Data Received From Restraints System Sensor M  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047E Invalid Data Received From Restraints System Sensor N  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0481 Invalid Data Received From Automatic Lighting Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0482 Invalid Data Received From Headlamp Leveling Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0483 Invalid Data Received From Lighting Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0484 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0485 Invalid Data Received From Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0486 Invalid Data Received From Antenna Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0487 Invalid Data Received From Audio Amplifier  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0488 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0489 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0491 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0492 Invalid Data Received From Television  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0493 Invalid Data Received From Personal Computer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0494 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0495 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0496 Invalid Data Received From Subscription Entertainment Receiver Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0497 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0498 Invalid Data Received From Telephone Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0499 Invalid Data Received From Telematic Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U049A Invalid Data Received From Door Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0501 Invalid Data Received From Door Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0502 Invalid Data Received From Door Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0503 Invalid Data Received From Door Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0504 Invalid Data Received From Door Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0505 Invalid Data Received From Door Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0506 Invalid Data Received From Door Control Module G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0507 Invalid Data Received From Folding Top Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0508 Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0509 Invalid Data Received From Seat Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U050A Invalid Data Received From Seat Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0511 Invalid Data Received From Seat Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0512 Invalid Data Received From Seat Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0513 Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0514 Invalid Data Received From Mirror Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0515 Invalid Data Received From Remote Function Actuation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0516 Invalid Data Received From Door Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0517 Invalid Data Received From Door Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0518 Invalid Data Received From Door Switch C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0519 Invalid Data Received From Door Switch D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U051A Invalid Data Received From Door Switch E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0521 Invalid Data Received From Door Switch F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0522 Invalid Data Received From Door Switch G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0523 Invalid Data Received From Door Window Motor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0524 Invalid Data Received From Door Window Motor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0525 Invalid Data Received From Door Window Motor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0526 Invalid Data Received From Door Window Motor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0527 Invalid Data Received From Door Window Motor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0528 Invalid Data Received From Door Window Motor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0529 Invalid Data Received From Door Window Motor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U052A Invalid Data Received From Heated Steering Wheel Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0531 Invalid Data Received From Rear Gate Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0532 Invalid Data Received From Rain Sensing Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0533 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0534 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0535 Invalid Data Received From Convenience Recall Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0536 Invalid Data Received From Lateral Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0537 Invalid Data Received From Column Lock Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0538 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0539 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U053A Invalid Data Received From Entrapment Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0541 Invalid Data Received From Entrapment Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0542 Invalid Data Received From Headlamp Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0543 Invalid Data Received From Headlamp Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0544 Invalid Data Received From Parking Assist Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0545 Invalid Data Received From Running Board Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0546 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0547 Invalid Data Received From Seat Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0548 Invalid Data Received From Seat Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0549 Invalid Data Received From Remote Accessory Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U054A Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0551 Invalid Data Received From Impact Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0552 Invalid Data Received From Running Board Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0553 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0592 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0593 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0594 Invalid Data Received From Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0595 Invalid Data Received From Powertrain Control Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0596 Invalid Data Received From AC to AC Converter Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0597 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0598 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0599 Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U059A Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3000 Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3001 Control Module Improper Shutdown  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3002 Vehicle Identification Number  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3003 Battery Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3004 Accessory Power Relay  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3005 Retained Accessory Power  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3006 Control Module Input Power A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3007 Control Module Input Power B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3008 Control Module Ground A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3009 Control Module Ground B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300A Ignition Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300B Ignition Input Accessory / On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300C Ignition Input Off / On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300D Ignition Input On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300E Ignition Input On  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300F Ignition Input Accessory  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3010 Ignition Input Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1140 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1167 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1185 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings /Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1900 CAN Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1950 UPB Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2002 Audio Bezel is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2008 Audio Phone is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2010 Module is Not Responding (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2011 Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2012 Communication Bus Error (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2013 Compass Module is not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2015 Signal Link Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2019 Audio Voice Module Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2020 Audio Center Amp is not responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2021 Invalid /fault data received (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2500 (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management  * BGDIAGNOSTICA.COM

БГдиагностика - София.

 
Нагоре