Диагностика НА АВТОМОБИЛИ HYUNDAI / ХЮНДАЙ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на HYUNDAI / ХЮНДАЙ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Hyundai

HYUNDAI - P1100 Manifold Absolute Pressure Sensor Range / Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1102 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1103 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1123 Lang Term Fuel Trim Adaptive Too Lean * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1124 Long Term Fuel Trim Adaptive Too Rich * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1127 Long Term Fuel Trim Multiplier Too Rich * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1128 Long Term Fuel Trim Multiplier Too Lean * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1134 HO2S Bank 1 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 1 Sensor I) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1154 HO2S Bank 2 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 2 Sensor 1) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1166 HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 1) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1167 HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 2) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1168 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power Incorrect (Bank 1 Sensor 2) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1169 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power incorrect (Bank 2 Sensor 2) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1372 Segment Time Incorrect * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1440 EVAP System Vent Solenoid Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1443 EVAP System Fault (Fuel Tank Cap Missing) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1510 Idle Control Valve Opening Circuit Shorted (Coil 1) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1511 Idle Control Valve Command Signal Shorted (Coil 2) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1513 Idle Air Control Valve Opening Coil Circuit Open (Coil 1) * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1521 Power Steering Switch Input Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1529 Customer Snapshot Request VIA CAN * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1552 Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Shorted * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1553 Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Open * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1586 Encoding Signal Circuit Not Rationale * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1602 Serial Communication Fault with Transmission Control Unit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1605 Rough Road Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1606 Rough Road Sensor Circuit Not Valid * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1611 MIL Request Signal Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1613 ECU Self -Test Failed * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1614 MIL Request Signal Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1616 Main Relay Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1623 Diagnostic Lamp Power Stage Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1624 MIL On Request Signal Cooling Fan Relay Low Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1625 Cooling Fan Relay High Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1665 Power Stage Group 'A' Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1670 Power Stage Group 'B' Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1715 Automatic Transmission Pulse Generator 'A' Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
HYUNDAI - P1750 Automatic Transmission Shift -Pressure or Damper Clutch Solenoid Fault * BGDIAGNOSTICA.COM

 Още?

БГдиагностика - София.

 
Нагоре