БГдиагностика - СЕРВИЗНИ ИНТЕРВАЛИ ПРИ ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН

За правилната работа на вашият газов инжекцион и за признаване на гаранцията се изисква стриктно спазване на сервизните интервали на всеки 10 000 км. пробег.

Техническото обслужване на 10 000 км. включва:

  • Смяна на полиестерния филтър за газова фаза.
  • Смяна на филтъра за течна газ.
  • Проверяване за херметичност.
  • Проверка състоянието на всички газови, водни маркучи и съединения.
  • Проверка състоянието на инжекционната рейка.
  • Проверка състоянието и налягането на газта след изпарителя.
  • Актуализация на софтуера на газовия компютър при нужда.
  • Нулиране на сервизната инспекция.
  • Замяна на дефектни компоненти според сервизните протоколи на производителите.
  • Цената на гаранционното обслужване е от 30 до 50 лева в зависимост от използваните компоненти в газовия инжекцион.

За правилната работа на инжекционната рейка е необходимо регулярно почистване на всеки 20 000 км. Смяна на буталата или цялата инжекторна рейка на всеки 60 000 км. За инжектори висок клас замяната е след 100-120 000 км.

За правилна работа на изпарителя се налага смяна на мембраните и почистване на изпарителя или смяна на целия изпарител на 80 000 км или 4г. , което от двете настъпи първо.

Цената на нова инжекционна рейка и изпарител е много близка до цената на техният ремонт, поради тази причина за най-добра работа на системата препоръчваме замяната им с нови.

БГдиагностика - София.

 

 
Нагоре