Диагностика НА АВТОМОБИЛИ LAND ROVER - JAGUAR / ЛЕНД РОВЪР - ЯГУАР СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на LAND ROVER - JAGUAR / ЛЕНД РОВЪР - ЯГУАР СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Land Rover-Jaguar

 LAND ROVER - JAGUAR P1130 Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit Bank A Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1131 Oxygen Sensor Engine Lean Bank A Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1132 Oxygen Sensor Engine Rich Bank A Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1137 Oxygen Sensor Engine Lean Bank A Downstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1138 Oxygen Sensor Engine Rich Bank A Downstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1150 Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit Bank B Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1151 Oxygen Sensor Engine Lean Bank B Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1152 Oxygen Sensor Engine Rich Bank B Upstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1157 Oxygen Sensor Engine Lean Bank B Downstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1158 Oxygen Sensor Engine Rich Bank B Downstream Catalytic Converter * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1171 Oxygen Sensor System Too Lean Fault Banks A & B * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1172 Oxygen Sensor System Too Rich Fault Banks A & B * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1176 Maximum Positive FMFR Correction Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1177 Maximum Negative FMFR Correction Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1178 Maximum Positive AMFR Correction Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1179 Maximum Negative AMFR Correction Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1185 Oxygen Sensor Heater Circuit Open Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1186 Oxygen Sensor Heater Circuit Short Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1187 Oxygen Sensor Heater Circuit Short Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1188 Oxygen Sensor Heater High Resistance Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1189 Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1190 Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Upstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1191 Oxygen Sensor Heater Circuit Open Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1192 Oxygen Sensor Heater Circuit Short Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1193 Oxygen Sensor Heater Circuit Open Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1194 Oxygen Sensor Heater High Resistance Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1195 Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1196 Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Downstream * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1199 Fuel Level Sensor Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1201 Injector 1 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1202 Injector 2 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1203 Injector 3 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1204 Injector 4 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1205 Injector 5 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1206 Injector 6 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1207 Injector 7 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1208 Injector 8 Open Circuit or Ground Short Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1313 Misfire Catalyst Damage Fault Bank A * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1314 Misfire Catalyst Damage Fault Bank B * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1315 Misfire Persistent Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1316 Misfire Excessive Emissions Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1317 ABS Rough Road Line Low Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1318 ABS Rough Road Line High Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1361 No Ignition Coil Activation Fault Coil 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1362 No Ignition Coil Activation Fault Coil 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1363 No Ignition Coil Activation Fault Coil 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1364 No Ignition Coil Activation Fault Coil 4 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1371 Early Ignition Coil Activation Fault Coil 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1372 Early Ignition Coil Activation Fault Coil 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1373 Early Ignition Coil Activation Fault Coil 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1374 Early Ignition Coil Activation Fault Coil 4 * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1440 Evap System Purge Valve Stuck Open Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1441 Evap System Purge Valve Flow 1 Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1442 Evap System Purge Valve Blocked Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1447 Evap System Purge Valve Open or Short Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1448 Evap System Purge Valve Flow 2 Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1508 Idle Speed Control Open Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1509 Idle Speed Control Short Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1514 Neutral Drive Load Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1516 Neutral Drive Gear Change Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1517 Neutral Drive Cranking Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1607 Malfunction Indicator Lamp Short Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1608 Malfunction Indicator Lamp Open Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1620 Reprogramming Code Learn Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1621 Serial Data Link Dead Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1622 Repeated Wrong ECM Security Code Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1623 ECM Security Code Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1701 Transfer Box Line Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1703 Transfer Box Line Open Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1708 Transfer Box Line Short Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1775 Gearbox Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1776 Gearbox Ignition Retard Request Timeout Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
 LAND ROVER - JAGUAR P1777 Gearbox Ignition Retard Request Line Fault * BGDIAGNOSTICA.COM

Още?

БГдиагностика -  София.

 
Нагоре