Диагностика НА АВТОМОБИЛИ NISSAN / НИСАН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на NISSAN / НИСАН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Nissan

P1031 Air / Fuel Ratio Sensor Meter NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1032 Air / Fuel Ratio Sensor Meter NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1065 ECM Power Supply Heater NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1102 Mass Air Flow Sensor Function Heater NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1103 MAP Sensor Heater NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1104 MAP Sensor Heater NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1105 MAP / BARO Switch SOL/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1108 MAP Sensor Heater NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1110 Intake Valve Timing Control,LH Bank NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1119 Radiator Temperature Sensor Circuit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1120 TP Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1121 Electronic Throttle Control Actuator NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1122 Electronic Throttle Control Actuator NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1124 Throttle Control Motor Relay NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1125 Tandem TP Sensor NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1126 Throttle Control Motor Relay NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1128 Throttle Control Motor NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1130 Swirl Control Valve Control Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1131 Swirl Control Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1132 Swirl Control Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1135 Intake Valve Timing Control,RH Bank 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1136 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1137 Swirl Control Valve Position Sensor NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1138 Swirl Control Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1140 Intake Valve Timing Control Position Sensor,LH Bank 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1143 Heated O2 Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1144 Heated O2 Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1145 Intake Valve Timing Control Position Sensor,RH Bank 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1146 Heated O2 Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1147 Heated O2 Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1148 Closed Loop,Bank 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1163 Heated O2 Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1164 Heated O2 Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1165 Swirl Control Valve Control Vacuum Check Switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1166 Heated O2 Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1167 Heated O2 Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1168 Closed Loop,Bank 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1169 Heated O2 Sensor 3 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1170 Heated O2 Sensor 3 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1210 Traction Control Signal Circuit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1211 ABS/TCS Control Unit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1212 ABS/TCS Communication Line NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1217 Engine Coolant Temperature NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1220 FPCM NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1221 Throttle Actuator Circuit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1222 Temperature Sensor Circuit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1223 Throttle Position Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1224 Throttle Position Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1225 Closed Throttle Position Learning NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1226 Closed Throttle Position Learning NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1227 Accelerator Pedal Position Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1228 Accelerator Pedal Position Sensor 2 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1229 Sensor Power Supply NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1271 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1272 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1273 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1274 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1276 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1278 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1279 Air / Fuel Ratio Sensor 1 NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1320 Ignition Signal,Primary NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1335 CKP Sensor (Ref) NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1336 CKP Sensor (POS) Cog NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1400 EGRC Solenoid/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1401 EGR Temp Sensor NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1402 EGR System NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1440 EVAP Small Leak NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1441 VC/V BypasS/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1443 Canister Control Vacuum Check Switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1444 Purge Volume Control/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1445 Purge Volume Control/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1446 Vent Control Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1447 EVAP Purge Flow NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1448 Vent Control Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1456 EVAP Control System NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1464 Fuel Level Sensor Circuit Ground Signal NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1480 Fan Control Solenoid Valve Circuit NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1490 VC/V BypasS/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1491 VC Cut/V BypasS/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1492 Purge Control/V S/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1493 Purge Control/V & S/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1564 ASCD Steering Switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1568 ICC (Intelligent Cruise Control) NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1572 ASCD (Automatic Sped Control Device) Brake Switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1574 ASCD Vehicle Speed Sensor NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1605 A/T Diag Comm Line NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1610 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1611 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1612 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1613 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1614 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1615 NATS Malfunction NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1705 TP Sensor A/T NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1706 PNP Switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1720 Vehicle Speed Sensor - A/T Output NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1760 Overrun Clutch S/V NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1775 Torque Converter Clutch Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1776 Torque Converter Clutch Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1780 Shift Change Signal NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1800 VIAS Control Solenoid Valve NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1805 Brake switch NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM
P1900 Cooling Fan NISSAN * BGDIAGNOSTICA.COM

 Още?

БГдиагностика - София.

 
Нагоре