Диагностика НА АВТОМОБИЛИ GEO / ГЕО СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на GEO / ГЕО СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

ГЕО / ГЕО Бгдиагностика - София

РАЗДЕЛ - АВТОМОБИЛНА ДИАГНОСТИКА ЛИТЕРАТУРА

P1250 Early Fuel Evaporation Heater Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1300 Ignition Coil 1 Primary Feedback Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1305 Ignition Coil 2 Primary Feedback Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1310 Ignition Coil 3 Primary Feedback Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1315 Ignition Coil 4 Primary Feedback Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1335 Crankshaft Position Sensor Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1346 Intake Camshaft Position System Performance - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1349 Intake Camshaft Position System - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1408 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1410 Fuel Tank Pressure System Fault - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1451 Barometric Pressure Sensor Performance - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1460 Cooling Fan Control System Fault - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1500 Starter Signal Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1510 Backup Power Supply Fault - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1520 Stop Lamp Switch Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1530 Ignition Timing Adjustment Switch Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1600 Powertrain Control Module Battery Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM
P1656 Intake CMP Actuator Solenoid Control Circuit - GEO * BGDIAGNOSTICA.COM

БГдиагностика - София

 Още?

 
Нагоре