БГдиагностика - Настройка на газов инжекцион (АГУ, газова уредба) A.E.B. , Фобос, MegaJet, Easy Gas Green, Vendo Autogas.


НАСТРОЙКА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН - общи методи, похвати и указания.

Тази инструкция е за всички автомобилни ентусиасти, които обичат да правят всичко по колите си сами.

Какво трябва да знаем за основните видове настройки при газовите инжекциони:

Автоматична настройка: Това е настройка при която компютъра се стреми да изравни колата на празен ход и задава базовите коефициенти в таблиците и графиките. При неработеща Диагностика на ламбда сонда(кислороден датчик). или несвързана такава, забравете за тази настройка само ще си скъсате нервите излишно. При някои типове на впръскване и по-специфични инжекциони, като мазда например този тип настройка е неприложим.


Настройка чрез таблица: Това е един вид „мапване” на двигателя. В таблицата има клетки с коефициенти, които се нанасят ръчно от инсталатора или се заимстват от динамичната графика, ако има изградена такава. Основните компоненти в таблицата са обороти и инжекторно време. При различните инжекциони таблицата е различна. Работата с таблица е бавна и изисква много добро познаване на двигателите и процесите в тях.

Избора на инжектори и тяхната компесационна карта е различна за различните инжектори! Някои инжектори имат сходни карти, но при някои компенсацията е много различна. Компенсацията е нужна за да може инжектора да дозира еднакво  в различните диапазони на работа на двигателя. Избора на поддържаните от даден компютър инжектори и диф. налягане е есенциално за правилната работа на системата. Масово се инсталират инжектори, които не се поддържат от фирмуера на газовия компютър, което води до незадоволителни резултати! На долните снимки можете да видите разликата в компенсационните карти за различните инжектори при едно и също налягане. Инжектори: RAIL IG1, Valtek T30, Valtek T39, OMWL FAST, A.E.B I-PLUS.

Rail IG1 Apache 2Ohm Press. Gas 1.2 Bar

Valtek 39 Press. Gaz 1.2 Bar

OMWL Fast Press. Gaz 1.2 Bar

I-PLUS Press 1.2 Bar

Таблица за настройка на газов инжекцион.


Настройка чрез графика: Това е визуален метод на таблиците, който включва две основни графики: Графика на БЕНЗИН и графика на ГАЗ. Задължително трябва да се направи реална и много точна графика на бензин при напълно загрят двигател и във всички режими на работа за да можете да продължите с настройките на газ. При някои автомобили се налага по-продължително шофиране във всички режими за да се изчертае тази графика. След като приключите със снемането на бензиновата графика се снема газовата и се коригира така че да съвпадне напълно с бензиновата. За да ползвате този тип настройка трябва да имате работещ и правилно инсталиран датчик MAP и наляане. Този датчик мери налягането на изпарената газ, температурата на изпарената газ, засмукващият вакуум на двигателя (MAP). На база на тези данни компютъра изчислява, така нареченото диференциално налягане (Делата Фи). Този датчик на места се нарича още комбиниран датчик. При този тип настройка основни параметри са вакума (MAP данни) и инжекторното време. Настройката чрез графика е най-точният метод за определяне работата на двигателя във всичките му режими и е препоръчителна ако системата ви я поддържа!

*Как да разберем какъви датчици използва вашият газов инежкцион?

1. Букса с 3 кабела и един входящ маркуч свъразн към всмукателните тръби: Това е MAP сензор в отделен корпус.

2. Букса с 3 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Диференциален датчик (подава данни за вече пресметнато Деалта Фи).

3. Букса с 4 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Комбиниран датчик, при него Делата Фи се изчислява вътре в газовия компютър.

4. Букса с 5 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби: Това е Комбиниран датчик + температура на изпарената газ, при него Делата Фи се изчислява вътре в газовия компютър.

5. Букса с 4 кабела и два входящи маркуча, единият към захранване на газовите инжектори и другия към всмукателните тръби, но в софтуера показва само Делта Фи: Това е Диференциален датчик + температура на изпарената газ.

6. Букса с 3 кабела и един входящ маркуч свъразн към захранването с газ на инжекторите: Това е датчик за налягане в отделен корпус.

7. Букса с 2 кабела свързан по захранващата линия на газовите инежктори без маркуч: Това е температурен датчик в отделен корпус.(може да бъде в Т-образна форма на маркучана захранващ газовите инжектори или като втулка със или без щуцер директно монтиран на газовите инжектори).

8. Форма на винт с 2 кабела съпротивление от 2 до 10 кило ома свъразан към корпуса на газовите инжектори или на корпуса на изпарителя: Това е обикновен температурен датчик в отделен корпус.

9. Букса с 2 кабела излиза от газовият филтър. Това е температурен датчик вграден във филтъра.

Съществуват и още няколко типа датчици, които вече почти не се срещат, така че няма да ви обърквам и да ги описвам.

Графика на газов инжекцион.

Снимка на перфектно настроен ГИ с метода графика. Ако бензиновата и газовата графика ви се препокриват идеално, както на снимката и дълготрайният триминг на бензиновият компютър е в рамките на + - 6% Поздравления! Вие сте направили перфектната настройка на вашият ГИ.

Забележка: При лятната и зиманата ГАЗ се наблюдават отклонения в газовата графика. По тази причина, маниаците си имат "зимна настройка" и "лятна настройка" записани във файл. Отклонение е възможно и поради износване на газовата рейка, нестабилно налягане на изпарителя или при некачествена (кръщавана) ГАЗ.


Настройка на празен ход и на 3000 оборота: Това е настройка при която газовият компютър изравнява колата на празен ход и на средни обороти. Настройката е доста груба и не се препоръчва освен ако нямате друга алтернатива ( стар модел газов инжекцион).


Настройка с вграден OBD-II хардуер:

Това е настройка чрез, която газовият компютър чете даните за горивната смес от бензиновият контролер на автомобила. При този режим сместа се донастройва автоматично на базата на %-ти продължителен и кратък TRIM на бензиновият компютър.

OBD

За да работи правилно OBD корекцията, кислородните датчици (Ламбда сонди) трябва да са в отлично здраве, тъй като те са "очите" на бензиновия компютър относно определянето качеството на горивната смес. Кислородните датчици са химичен източник на електроенергия с живот от 80 до към 120 хиляди километра пробег. След този пробег изхабяването им може да причини грешно дозиране на сместа и драстично повишаване на разхода на гориво. При някои специфични кислородни датчици се наблюдава неправилен сигнал при работа на газ, при такива автомобили OBD корекцията не може да работи коректно.

Настройка с вграден OBD-II хардуер - включването на тази функция позволява на газовия контролер да коригира впръскването на гориво съгласно информацията, която непрекъснато получава от OBD-II параметрите. За правилната й работа е нужно да бъде активирана опцията „Разрешена OBD-I I диагностика от газовия контролер“ в страницата със системната конфигурация , да б ъ д е к о р е к т н о з а д а д е н а информацията за принадлежност на цилиндрите към дадена горивна банка – и к а б е л и т е з а диагностика на газовия контролер да с а п р а в и л н о с в ъ р з а н и к ъ м диагностичния конектор на автомобила. В прозореца се изобразяват наблюдаваните OBD-II параметри за съответната банка – „Кратък трим“ ,
„Прод. трим“ , Ламбда“ , „Статус“ (на обратната връзка) и изработвания от системата газов трим. В полето „Отместване“ се задава стойност, към която газовия трим се стреми да „доближи“ продължителната бензинова корекция. „Нул. Грешки“ - тази опция указва на газовия контролер да прави опит за изтриване на всяка една грешка възникнала по време на работата на двигателя, независимо от нейния характер. В този случай газовият контролер не се интересува от кода на записаните грешки и винаги, когато диагностиката открие наличие на грешка се извършва заявка за нейното изтриване! „Нул. Грешки Смес“ - изтриване на грешки, записани в следствие на неправилно смесообразуване. В този случай газовия контролер анализира списъка с грешки, записани от бензиновия блок за управление и ако този списък се състои само от кодове на грешки, свързани с неправилна горивна смес, тогава се прави заявка за изчистването на паметта. „Раб. Двигател“ – Трие грешки само при работещ двигател „Праг Обороти“- При работа на двигателя под зададените обороти не се опреснява газовия трим. „Нул. трим под прага“- При работа на двигателя под тези обороти се нулира стойността на газовият трим „Нул. при старт“ – нулира газовия трим при всяко стартиране на двигателя. „Инв. Бензинов Трим“ - чрез включването на този параметър се инвертира логиката за работа на функцията – т.е. функцията изработва корекция в посока обратна на резултатите от OBD-II диагностиката.
*Забележка :OBD-II хардуер а не предполага липсата на необходимост от настройка на системата! Преди включването му се уверете, че сте конфигурирали правилно таблицата или графиката при работа на ГАЗ за всички работни области! Нулирането на грешки в бензиновия блок за управление трябва да се активира само при условие, че той позволява изчистването на грешки при работещ двигател! Функцията не трябва да се използва за „решаването“ на проблеми, свързани с неправилна инсталация или некоректна таблица / графика! Включването на опциите за изтриване на грешки трябва да става само ако сте уверени в това което правите. Изтриването на грешки може да „замаскира“ определен проблем, понеже не позволява непосредственото му диагностиране и това може да провокира по-големи проблеми в бъдеще!

*Забележка при максимално натоварване OBD-II корекцията не работи! Обърнете внимание че при натискане на педала повече от 70% бензиновият компютър не коригира по кислородната сонда, а превключва в обогатен режим (максимално натоварване) при, което чете фабрично зададени стойности за бензиновите времена от паметта си. Уверете се , че в този режим постъпва достатъчно количество гориво, иначе рискувате преобедняване на сместа и прегряване на клапаните и леглата им.

*Забележка:При някои по-съвременни бенз. инжекционни системи има 3-вида адаптация! Например при корейските и японските автомобили след 2003 година, бензиновият компютър изгражда адаптация на празен ход, адаптация при средно натоварване и адаптация при максимално натоварване. При такива автомобили е от изключителна важност да се обърне внимание колко процента е бензиновият трим на празен ход и да се изключи газовият трим до към 1300 оборота. Краткият бензинов трим трябва да бъде равен при превключване на газ (на празен ход), в противен случай се променя рязко адаптацията на празен ход, което води до трудно палене сутрин на студен двигател и слаб респонс на двигателя, когато е студен. Същото важи и за средно натоварване. Трябва да се запазят оригиналните стойности на бензиновата адаптация. Настройката на подобен тип инжекционни системи изисква професионален диагностичен компютър, чрез който да се изведат тези параметри преди монтажа на ГИ и да се следят по време на настройка на автомобила. Евтините OBD адаптери показват само краткия и продължителен трим на системата. Друго специфично нещо при по-прецизните инжекторни системи е температурата на превключване от бензин на газ. Тя трябва да е поне 50 реални градуса, защото не добре изпарената газ генерира много по-богата смес до загряване на изпарителя, което води до грешно адаптиране на бензиновият компютър.


Ръчна настройка: Настройка при, която инсталатора задава всички параметри на системата ръчно.

Налага се при специфични автомобили и при търсене на специални резултати например при турбо / компресорни автомобили. Ако човека зад компютъра знае какво прави, това е най-добрата настройка, тъй като е изцяло съобразена с особеностите на даденият двигател.


ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ НАСТРОЙВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИМ В СЛЕДНОТО:

Ако автомобила е над 150 конски сили или е с турбо компресор, прочетете ТУК.

1. Прави се диагностика на БЕНЗИН за да сме сигурни че нашият двигател е ОК.

2. Прави се диагностика на ГАЗ със софтуера на газовият инжекцион за да се убедим, че всички датчици на газовия инжекцион работят правилно.

3. Проверява се дали всички инжектори на газовата рейка са наред, ако е нужно се калибрира газовата рейка с микрометър.

4. Проверяваме работоспособността на ламбда сондата и правилните и показания в софтуера на газовия инжекцион.

5. Загряваме двигателя до поне 75 градуса.

6. Сигнала за обороти на двигателя НЕ ТРЯБВА ДА Е СВЪРЗАН КЪМ ИНЖЕКТОРИТЕ, ЗАЩОТО ПРИ РЕЖИМ CUT-OFF на двигателя газовият компютър не отчита обороти!

7. Настройва се диференциалното налягане при 4 цилиндров атмосферен мотор: от 950 до 1150 мили бара, при 5 или 6 цилиндров мотор от 1250 до 1650 мили бара, според мощността на двигателя. При 3 цилиндров мотор от 850 до 1050 мили бара. При турбо и компресор двигателите налягането се подбира според надуването на турбината когато е в пик и се използват подсилени изпарители, обикновено за 4 цилиндров турбо или компресорен двигател е около 1400-1700 мили бара. Обърнете внимание на работното налягане на изпарителя и неговата стабилност, трябва да са съобразени с мощността на двигателя и да имат 30% резерв. В противен случай може да се сблъскате с проблеми в настройките при максимално натоварване. При някой мощни двигатели е необходимо изпарителя да се захрани с по-дебела тръба за да насмогва на апетита на мотора при големи натоварвания. Често срещано техническо решение особено при V образните двигатели е захранване с два индентични изпарителя.

8. ВАЖНО! Ако двигателя е с турбо или компресор убедете се че пружинките на газовите инжектори са достатъчно силни!!! Ако това не е така, заменете рейката с подходяща за турбо мотори, иначе при развъртане на турбото налягането ще отваря инжекторите и ще си повредите двигателя!!!(масово се монтира IG1 RAIL 3-Омова Black Body на двигатели с турбо) Тази рейка и повечето 3-омови рейки са с меки пружини! След около 10-20 хиляди дупки по клапаните ако колата се кара във високи обороти. Най-добре е за коли над 280 конски сили или такива с чип-тунинг след 4500 оборота да работят само на БЕНЗИН!

След приключване на избраната настройка не трябва да се променя бензиновото време при превключване от газ на бензин и обратно. Ако се променя коригирайте коефициентите в даденият режим. При добра настройка, графиките се препокриват напълно и коефициентите на газовите времена трябва да са от 1 до 1,2. Ако са по-големи или по-малки проверете налягането Делта-ФИ и размера на калибриращите дюзи.

* ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изпарители за газов инжекцион имат гумени мембрани. Тези мембрани "улягат" за около 2000 км. и придобиват работна форма и твърдост, различни от първоначалните. Обикновено налягането леко се понижава или увеличва (според конструкцията на редуктора) след около 2000 км. пробег. По тази причина е необходимо след монтирането на нов изпарител след този пробег да се направи "донастройка" корекция на работното налягане на изпарителя.

Ако притежавате скъп и ценен за вас автомобил не експериментирайте с настройките, ако не се чувствате сигурен какво правите. Прекаленото обедняване на горивната смес, може да доведе до така нареченият "ефект на ацетиленовата горелка" и повреда в двигателя, произшествия и други неприятни събития!

 


Свързване с контролера

За да се свържете с газовия компютър, натиснете „Старт на Комуникация“.
Ако не може да бъде осъществена връзка, моля проверете изправността на комуникационния кабел, както и настройките за комуникация (вж. 2.3.6 Настройка наКомуникация). Ако не знаете порта, на който е включен кабела, оставете на Автоматично.
Системата притежава режим, при който ви позволява да подмените софтуера на газовия компютър преди да осъществите връзка. За да влезете в този режим, натиснете „Старт на Комуникация“ и в рамките на 2 секунди завъртете ключа на контакт.
Забележка: Тази функция е налична при всички модели газови компютри, с изключение на Fobos4-1x24pin .
2.2Концепция на графичния интерфейс на програмата
В диалоговия прозорец на програмата съществуват три обособени функционални области – фиг. 2.1.

фигура 2.1

В горната част се намира „Панел със статуса на контролера“, индициращ моментните стойности на параметрите, измервани от газовия контролер, които са най-показателни за поведението на системата на ГАЗ. В този панел са включени и бутоните за смяна на режима и запис на текущата конфигурация.
Под него е позиционирано „Работното поле за четене и запис на работните параметри“. Това е област, в която са разположени няколко страници, всяка от които обединява набор от параметри в зависимост от тяхното функционално предназначение.
В долната част на прозореца е разположена лента „Състояние на връзката с контролера“. На тази лента се индицира състоянието на комуникацията между програмата и газовия инжекцион под формата на текстови съобщения съчетани с промяна в оцветяването на фона на лентата.
2.2.1Панел за наблюдение на параметрите в контролера
Панелът за наблюдение на параметрите е контролера е показан на фиг. 2.2 и е достъпен във всеки един етап от настройката и конфигурирането на системата. Той се състои от 8 функционално обособени зони.

1-Бутон за превключване и индициране на текущият режим на работа на газовия контролер. Чрез „натискането“ на този бутон с помощта на мишката се превключва режима на работа на газовия контролер от „БЕНЗИН“ на „ГАЗ“ и обратно. Същото действие е дублирано и от функционалният клавиш F1. При работа на „ГАЗ“ върху бутона се изписва избраният активен режим – 'нормален', 'икономичен' или 'турбо'. Изборът на режим при работа на ГАЗ е възможен само от бутона на газовия контролер!

2-Бутон за записване на текущите настройки в енергонезависимата програмна памет на газовия контролер – чрез този бутон се програмират текущата конфигурация и настройки, които стават неделима част от програмата на газовия контролер. Фонът на този бутон се оцветява в червено винаги когато текущата конфигурация в програматаи контролера се отличава от тази при първоначално свързване. Това подсказва на потребителя, че за да са активни текущите настройки след рестартиране на контролера, данните трябва да бъдат записани в енергонезависимата му памет! На фиг. 2.3 е показан диалога, който се стартира за да се извърши записа на настройките. Полето „Парола настройки“ предоставя възможност инсталатора да въведе някаква фраза, която представлява един вид подпис на данните записани в контролера. При всяко следващо свързване с контролера програмата ще изисква въвеждане на паролата. Внимание: Паролата не забранява връзката с контролера! Тя може винаги да бъде преодоляна (изтрита). Смисълът от нейното използване е да покаже на инсталатора, „подписал“ настройките, че е била осъществена връзка с газовия контролер без негово съгласие.
3-„Температура“ - индицира моментната стойност на температурата на охладителната течност и на газта, в зависимост от това какви сензори са конфигурирани в системата. Ако някой от сензорите не е специфициран, то неговото показание няма да бъде изобразено. При показание на сензора за температура на газта под 20°C неговият фон ще се оцвети в жълто, а при стойности под 10°C - цветът на фона ще стане червен, за да привлече вниманието на инсталатора. Аналогично е и поведението при индициране на температурата на газовия редуктор. Ако температурата на редуктора е равна или по-ниска от зададената за аварийно преминаване на газ, то индикаторът ще се оцвети в червено. При температура на редуктора по-висока с по-малко от 10°C спрямо прага за аварийно преминаване от ГАЗ на БЕНЗИН, индикаторът за температура на водата ще се оцвети в жълто.
4-„Обороти“ - в това поле се изобразяват моментните обороти на двигателя, които газовият контролер измерва.
5-„Налягане“ – в полето за налягане се индицират показанията на сензорите за налягане и резултантните им величини. Показанието Pгаз дава информация за абсолютното налягане на входа на инжекторната рейка. В полето MAP се изобразява подналягането във всмукателните колектори, а ΔP дава информация за моментното налягане, което се прилага от двете страни на газовите инжектори. Ако системата е конфигурирана само с един сензор за налягане, то в панела ще бъде изобразен само един от трите параметъра. Ако са зададени два сензора, тогава в панела ще покажат и трите параметъра, като двата ще изобразяват директните показания на инсталираните сензори, а третият ще представлява сумата или разликата от показанията на другите две величини. Така например ако се инсталират сензор за налягане на газта Pгаз и MAP-сензор (или газовият инжекцион се „обучи“ да мери коректно подналягането във всмукателните колектори от MAP сензора на бензиновият инжекцион) тогава информацията за диференциалното налягане ще се получава като ΔP = Pгаз – MAP. В случай, че в системата са инсталирани диференциален сензор за налягане и MAP-сензор, то налягането на газта след редуктора ще се изобрази като Pгаз = ΔP + MAP.
6-„Импулси“ - в това поле се изобразяват набор от два реда бутони съответстващ на броя на зададените цилиндри на двигателя, инжекторното време на бензиновия и газовия инжектори за избрания цилиндър, както и относителното време за отваряне на избраните инжектори спрямо периода им на впръскване – т.е. какъв е процентния дял на времето в който инжектора доставя гориво, съпоставен с времето между две последователни впръсквания. С помощта на бутоните в това поле може да се избере кой от цилиндрите да е „информативен“. С други думи може да се укаже от кой цилиндър да се чете информацията за инжекторите и да се изобразява в полетата за инжекторни времена и относително време за отваряне в рамките на текущия период. Горният ред от бутони отразява състоянието на бензиновите инжектори по следния начин:
●жълт цвят – бензиновият инжектор на съответния цилиндър е разрешен;
●сив цвят – бензиновият инжектор на съответния цилиндър е забранен;
●червен цвят - бензиновият инжектор на съответния цилиндър е в „cut-off”.
Вторият ред от бутони представя състоянието на газовите инжектори както следва:
●сив цвят – газовият инжектор на съответния цилиндър е забранен;
●зелен цвят - газовият инжектор на съответния цилиндър е разрешен.

7-„Lambda” - това поле съдържа осцилоскоп с история на данните за ламбда сензорите за последните 20s. Броят на графиките върху него зависи от броя на свързаните ламбда сензори. При смяна на режима на работа от БЕНЗИН на ГАЗ и обратно, текущата осцилограма за съответния ламбда сензор се запомня и остава на изображението неподвижна и с по-тъмен цвят като база за сравнение, докато новопостъпващите данни стартират изчертаването на нова осцилограма.
8-Виртуален бутон - копира поведението на ключа на газовия контролер с изключение на смяната на режима при задържан бутон.
2.2.2Лента с информация за състоянието на връзката с контролера
Изобразяват се диагностични съобщения върху зелен, жълт или червен фон.
В тестови режим фонът се оцветява в синьо.
2.3Старт

Системна информация и Грешки
В паметта на контролера се съхранява следната системна информация, която е достъпна само за четене след свързване на програмата с него.
Сериен Номер – показва фабричния сериен номер на газовия контролер. Числото в този номер трябва да съвпада с числото след точката отбелязано върху етикета на устройството, с което е осъществена връзка в момента! Например при сериен номер ECU204204 върху етикета трябва да присъства информация !
Хардуерна версия – информация за продукта и хардуерната му версия – трябва да съответства на информацията изписана на етикета на кутията след символите 'HW'!
Софтуерна версия – информация за версията на програмата, която е записана в газовия контролер, с когото е осъществена връзка.
Дата на инсталация – датата, на която е осъществена комуникация за първи път със системата.
Километраж – показанието на километража на автомобила при осъществяването на първоначалното свързване. Изисква се да бъде въведено еднократно от инсталатора при първото осъществяване на комуникация в извън производствени условия.
Инжекторни цикли – брой впръсквания, реализирани от газовия инжектор на първи цилиндър.
Работа на Газ – отброява времето, през което системата е работила на ГАЗ. В скоби се изобразява относителния дял на работата на ГАЗ.
Работа на Бензин - отброява времето, през което системата е работила на БЕНЗИН. В скоби се изобразява относителния дял на работата на БЕНЗИН.
Номинално налягане – показва стойността на налягането на газта след газовия редуктор, при което е извършена настройката на системата.
Последна настройка – показва датата на която е била извършена последната настройка на системата и резултатите от нея са записани в паметта на газовия инжекцион.

Следваща инспекция – ако е зададена, показва времето за работа на Газ, след надвишаване на което индикаторът на бутона на газовия инжекцион ще се активира, за да подскаже на клиента, че е нужно да посети сервиза за инспекция.
Промяна – с този бутон се задава момента след, който ще се активира индикатора на бутона. При натискането му се появява следния диалог:

В него инсталаторът избира след какъв пробег е нужно да се направи следващата инспекция от списъка в падащото меню „След“. Нужно е да се зададе ориентировъчно с каква средна скорост се придвижва конкретния автомобил, за да се определи след какъв интервал от време трябва да се задейства индикатора. Резултатът при така направения избор се изписва в диалога. При натискане на бутон ОК данните се записват в енергонезависимата памет на газовия контролер и задават момента на следващата инспекция
В полето „Грешки“ се изобразяват всички проблеми, които газовия инжекцион е регистрирал по време на своята работа. Всички събития от този характер се прочитат при осъществяване на връзка с контролера и се изобразяват в полето със списъка на евентуални проблеми. В първата колона се изписва брояч, който показва колко пъти даденото събитие е регистрирано в процеса на работа. Чрез бутона „Прочети“ списъка от грешки може да бъде опреснен по всяко време по желание на потребителя. При натискане на бутона „Изчисти Всички“ - всички записани кодове на грешки ще бъдат изтрити. Изтриването на грешките в газовия контролер е разрешено само когато системата работи на БЕНЗИН. Списъкът с възникнали грешки, който се вижда на екрана, може да бъде разпечатан върху принтер с помощта на бутона „Печат“.
„Всички възможни грешки“ - показва пълният списък със съобщения за грешки, които се поддържат.

2.4Настройка на системата
2.4.1Начална конфигурация
Процедурата предоставя възможност за бърза конфигурация на системата в 8 стъпки и евентуален запис на параметрите в газовия контролер. Стъпките, през които се преминава са следните:
I.Избор на тип алтернативно гориво – LPG/CNG;
II.Задаване на конфигурацията от сензори за налягане и температура на газта и MAP сензор;

III.Специфициране на параметрите на двигателя – работен обем, брой цилиндри и мощност;

IV.Задаване на типа на инсталираните газови инжектори и диаметъра на дюзите – препоръчителният диаметър на дюзите за избраните инжектори се определя на базата на специфичната мощност за един цилиндър от двигателя и използва информацията от предходната стъпка;

V.Конфигуриране на входа за измерване на обороти – задава се източника на сигнала за обороти както и дробния коефициент на предаване. Необходимо е коефициента да се зададе така, че показанията на оборотомера в програмата да съвпаднат с показанията на оборотомера на таблото на автомобила. Ако е избрана опцията „Слаб Сигнал“, то вътрешния филтър на обороти е изключен и прага е настроен за максимална чувствителност. При избор на източник на сигнал „Бобина“ прагът на чувствителност се повишава и се включва филтър за измерване на оборотите.

VI.Задаване на газов редуктор и сензор за температура на газовия редуктор – изборът на газов редуктор се прави грубо като целта му е да се определи номиналното налягане, с което ще работи системата и за да могат да се направят препоръки при процедурата по автоматична настройка.

VII.Конфигуриране на входовете за ламбда сензори – информацията от тези сензори служи за съпоставяне на поведението на системата на ГАЗ спрямо това на БЕНЗИН.

VIII.Сензор Ниво – Избира се типа на инсталирания сензор за ниво и се задават праговите стойности, при които се активират/деактивират светодиодите от скалата на индикатора

След приключване на последната стъпка от базовата конфигурация програмата предлага избраните параметри да бъдат записани в енергонезависимата памет на контролера с цел предотвратяване на евентуалната им загуба при проблеми с комуникацията или рестартиране на системата.


2.4.2Автоматична настройка
2.4.2.1Автоматична настройка на високи обороти и празен ход
Изборът на този метод зависи от предпочитанията на потребителя - метод „На високи обороти и празен ход “ (т. 2.3.2 Допълнителни настройки)
Автоматичната настройка на системата представлява последователност от няколко стъпки с помощта на които се построява модела на конвертиращата функция
I.Тип на Пълнене – опознава се начина на впръскване на гориво в отделните цилиндри – едновременно, полупоследователно или последователно.

II.Начални условия – проверява се дали са удовлетворени условията за нормална работа на двигателя. Границите на наблюдаваните параметри могат да бъдат променяни от инсталатора в хода на проверката!

III.Настройка на 3000 оборота – извършва се настройка на газовата система в стационарен режим. Важно е в хода на настройката позицията на дроселовата клапа да се поддържа постоянна (педала на газта да е винаги еднакво натиснат) независимо от това дали се наблюдава промяна в оборотите на двигателя при самата процедура! Абсолютната стойност на грешката при настройка може да бъде променяна при желание от страна на инсталатора.

IV.Настройка на празен ход – процедурата е аналогична на тази от предходната стъпка с тази разлика, че двигателят се оставя да работи на празен ход.

V.Оценка и препоръки – прави се анализ на получените стойности от предходните стъпки и се генерира оценка и евентуални препоръки за размера на дюзите и налягането в изхода на редуктора;

VI.Изчисляване на табличните стойности – построява се таблицата с коефициентите на преобразуване;

VII.Запис в газовия контролер – дава възможност, при желание от страна на инсталатора, резултата от процедурата да се запише в енергонезависимата памет на газовия инжекцион – вж. т. 2.2.1 (бутон за записване на текущите настройки)


2.4.2.2Автоматична настройка на празен ход
Изборът на този метод зависи от предпочитанията на потребителя - метод „На празен ход“ (т. 2.3.2 Допълнителни настройки)
Забележка: При версия на програмното осигуряване на контролера след версия 1.0!
На фиг. 2.10 е показан диалога, който се стартира за да се извърши автоматичното настройване на двигателя на празен ход.

За да стартира процедурата по настройка е нужно двигателят да работи на празен ход и температурата на редуктора да надвишава 50ºC!
Бутон „Старт“ - стартира процедурата за автоматична настроойка на празен ход.
Бутон „Стоп“ - прекратява процедурата за автоматична настроойка.
Отметката „Всички инжектори едновременно“ указва че преключването на двигателя от БЕНЗИН на ГАЗ следва да се извърши изведнъж, а не постепенно както е в нормалния случай.
След приключване и съгласно получените резултати процедурата дава оценка за размера на дюзите и построява базовите модели за работа с таблица и графика.
2.4.3Настройка чрез графика
За настройката на газовия инжекцион за серийно впръскване към конкретна инсталация с използване на едномерен модел (графика) се използва следната зависимост:
Tgas=Mult(Tpet)∗Tpet∗Fcorr(RPM,ΔP,θgas,θreducer,Vbatt,dMAP/dt)+Tgas0,
където:
-Tpetе инжекторното време на бензиновите инжектори;
-Fcorr- относителен корекционен коефициент, който се определя динамично в зависимост от конфигурацията и работните условия и който зависи от оборотите на двигателя RPM, налягането върху газовите инжектори ΔP, температурата на газта θgas, температурата на газовия редуктор θreducer, захранващото напрежение на газовите инжекториVbattи скоростта на изменение на подналягането във всмукателните колектори dMAP/dt;
-Mult(Tpet)- коефициент на трансформация, зависещ от продължителността на впръскване на бензиновия инжектор;
-Tgas0- минимално време за отваряне на газовия инжектор.
Целта на процедурата по настройка на системата е да се синтезира функцията Mult(Tpet). Това се извършва по метода на последователното приближение с помощта на последователност от четири основни стъпки.
Внимание: За да се извърши, която и да е стъпка от процедурата е нужно температурата на газовия редуктор да надвишава 50 º C .
Контролерът винаги регистрира и запомня информацията за поведението на системата в енергонезависимата си памет.

Стъпка 1. Базов модел
Тази стъпка се изпълнява от процедурата по автоматична настройка на празен ход. След приключване на процедурата се синтезира първоначален базов модел, който зависи от поведението на двигателя на празен ход без натоварване. Видът на функцията приблизително изглежда по начина, показан на фиг. 2.11.

Забележка: Възможно е първоначалния вид на модела да бъде зададен ръчно от инсталатора, като се спазва изискването двигателя да е „изравнен“ на празен ход и да се осигури сравнително гладко ускоряване на оборотите, когато автомобилът не е в движение.
Стъпка 2. Референтна карта
На тази стъпка се определя целта, която трябва да се постигне. При нея се извършва наблюдение и регистриране на поведението на бензиновия контролер при различно натоварване на двигателя. За да се извърши това, е нужно да се кара автомобила при различни режими. В общия случай карането в градски условия е достатъчно. Препоръчително е карането да става без рязко натискане на педала на газта. Регистрирането на референтна стойност при работа на БЕНЗИН се отбелязва с червена точка върху графиката, както е показано на фиг. 2.12 След определяне на поведението на бензиновия контролер в минимум четири области на натоварване и при диапазон на MAP по-голям от 500mbar(50kPa) програмата построява апроксимираща крива между точките, оцветена в червено (фиг. 2.12). Важно е да се регистрира информация в целия диапазон на изменение на подналягането във всмукателните колектори (MAP) . За това може да се съди по равномерното разположение на червените точките във вертикална посока. Друго условие е да се следи да няма голямо отклонение на точките от кривата прекарана между тях. Примерен изглед за това е показан на фиг. 2.12.

Бутонът „Изтрий Карта Бензин“ дава на инсталатора възможност по всяко време да нулира регистрираната от контролера информация за поведението на двигателя на БЕНЗИН.
Стъпка 3. Работна карта
Действията, описани в стъпка 2 при построяването на референтната карта, се повтарят при построяването на работната карта с тази разлика, че двигателят трябва да работи на ГАЗ.

Важно е условията при извършване на двете стъпки да са максимално близки (маршрутът и маниерът на шофиране при тестовото каране да са приблизително еднакви). В резултат програмата построява карта от точки и апроксимираща крива, в режим на работа на ГАЗ, оцветени в зелено, както е показано на фиг. 2.13.
Бутонът „Изтрий Карта Газ“ дава възможност да се изтрие регистрираната от контролера информация за поведението на двигателя при работа ГАЗ.
Стъпка 4. Проверка и корекция
След като информацията за поведението на двигателя на БЕНЗИН и ГАЗ е събрана от газовия контролер и апроксимирана от програмата е възможно да се пристъпи към корекция на модела, така че поведението на ГАЗ да съвпадне с това на БЕНЗИН. Това става с натискане на бутона „Автокалиб. на модела“, който става активен след като са събрани достатъчно данни, за да се построят червената и зелената криви, или ръчно, ако инсталаторът се чувства достатъчно уверен за това. Препоръчва се корекцията на модела да се извършва, докато двигателя работи на БЕНЗИН. След натискане на бутона „Автокалиб. на модела“ програмата автоматично извършва корекцията на модела, в зависимост от събраните данни и изтрива картата за работа на ГАЗ, понеже тя не е актуална за новопостроения модел. За данните от фиг. 2.13 се получава резултат, изобразен на фиг. 2.14.

Ръчната корекция на модела е възможна с помощта на мишката и/или клавиатурата.
„Ctrl +←" , “Ctrl +→” - избор на следваща/предишна точка от модела;
„Ins”, “Del” - добавяне/премахване на точка;
←,→,↑,↓– движение на избраната точка;

„Shift + Стрелки“ - движение с десетократно по-голяма стъпка.
Ако не е избрана определена точка от модела (клик върху графиката, но не върху оранжева точка), тогава със стрелките ↑ и ↓се премества целия модел - „плъзга се“ нагоре/надолу.
След прилагане на корекцията отново се извършва процедурата от стъпка 3 и се анализира разликата между новополучената „зелена“ крива и червената крива. Ако двете се припокриват достатъчно добре, както е показано на фиг. 2.15, то може да се приеме, че построяването на графиката (оранжевата начупена линия) е завършено.

Fig2.15

Ако припокриването не е удовлетворително, то отново се извършва корекция на модела (автоматично или ръчно) и се преминава към стъпка 3.
Построяването на графиката не отчита влиянието на оборотите.


 

Версия 1.1.4.1171 09.05.2014 год.

Интерфейс

В Wizard за бързо конфигуриране:

 • Актуалните сензори за налягане и температура са отделени в самостоятелна група и са изведени в началото на списъка;
 • Добавени са снимки за почти всички газовите инжектори и изображението е синхронизирано с избора на инжектор от списъка;
 • Изборът на сигнал за обороти е сведен до три самостоятелни опции –Бобина /Слаб сигнал/1-ви инжектор;
 • Изборът на сензор за ниво става чрез бутони с изображение на съответния сензор; възможностите на този етап са три :0-90Ohm, AEB 806, Няма (Х) ;

Подмяна на firmware

 • Отметката за запазване на текущата конфигурация е заменена с две взаимно изключващи се опции –Запазване на текуща конфигурация иКонфигурация по подразбиране;

Настройка

 • Добавени са полета с големи цифри на OBD-II тримовете над таблицата/графиката;
 • При таблицата и графиката е добавена възможност за конфигуриране на спомагателно впръскване на бензин;
 • Бутонът за автоматично изчисляване на корекцията на газовите инжектори е скрит;

Диагностика

 • Във формата за тест на периферията не се показват контролите за тест на бутона (светодиоди и зумер) при положение, че газовия инжекцион има обша линия за диагностика и връзка с бутона (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);
 • Оценката на стойността на захранващото напрежение (5V или 12V) се извършва в зависимост от спецификацията на хардуера (в досегашните версии се приемаше, че сензорното напрежение винаги е 5.0V);

Конфигурация

 • Функцията“Предварително впръскване” се вижда само при CNG;
 • Функцията “Подготвителна Фаза” се вижда само при LPG;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на газовия инжектор ( 3.2/3.8 = 0.85 ); Това се извършва при задаване на типа на газовите инжектори или промяна на въпросния параметър;
 • Стойността на таймаута за липса на импулси, при избор на източник на сигнал за обороти от специализирания вход, е променена от 5.0s на 1.0s;
 • За всички температурни сензори в посочена и стойността на терморезистора при 25°C в квадратни скоби – напр. “Fobos-T740429 [2.2kΩ] ”;
 • Функцията за проверка за разменени кабели изисква доработка и на този етап бутона за нейното активиране е скрит;

Разширени

 • Групата параметри със задаване на “защитните” бензинови инжекторни времена се вижда само при избор на таблица; (преместването им при таблицата на този етап е доста трудоемко; при таблицата има невидими функции свързани с поддръжка на тестови версии или потенциални такива като събиране на точки на БЕНЗИН и ГАЗ при таблица и реализация на настройка, подобна на тази при BRC);
 • изключена е функцията за обработка на импулсите за допълнително впръскване с отделни коефициенти; възможните опции са: игнориране или обработка според таблицата/графиката като всички останали импулси;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на избрания газовия инжектор;
 • Спомагателното впръскване на БЕНЗИН е преместено;
 • Firmware(ver. 1.04 за Fobos-4 и ver. 1.14 за всички останали продукти)
 • забрана за изключване на индикатора за ниво при скрито преминаване на БЕНЗИН при използване на комфорт функцията;
 • промяна на функцията на OBD-II корекцията както следва: добавя се параметър“Праг обороти” и отметка“Нул. трим под прага”.Действието на финкцията е следното. При обороти на двигателя по-ниски от параметъра “Праг обороти” се прекратява обновяването на газовия трим като начина по който това се извършва зависи от отметката“Нул. трим под прага”.Ако отметката не е активирана, газовият трим запазва стойността си докато оборотите са под зададения праг. Ако отметката е ‘включена’, тогава газовият трим плавно се стреми към 0.0% докато оборотите са под прага.
 • промяна в начина на палене на ГАЗ – всички параметри и поведението на системата при стартиране на ГАЗ повтарят функционалността на AEB системите. Добавена е отметка за стартиране на ГАЗ при топъл двигател. Възможно е паленето директно на ГАЗ при студен двигател с натискане и задържане на бутона при стартиране, но това е достъпно само ограничен брой пъти, зададен от инсталатора, като максимума е 255(както при AEB). След достигане на зададения брой, директното стартиране на ГАЗ при студен двигател става невъзможно! Грешка се записва само при стартиране при температура по-ниска от тази за “топъл” двигател.

Информация за основните подобрения и новите

функциив различните версии на софтуера

 

Версия 1.1.4.1171 09.05.2014 год.

Версия: 1.1.4.1171

Интерфейс
В Wizard за бързо конфигуриране:
 • Актуалните сензори за налягане и температура са отделени в самостоятелна група и са изведени в началото на списъка;
 • Добавени са снимки за почти всички газовите инжектори и изображението е синхронизирано с избора на инжектор от списъка;
 • Изборът на сигнал за обороти е сведен до три самостоятелни опции –Бобина/Слаб сигнал/1-ви инжектор;
 • Изборът на сензор за ниво става чрез бутони с изображение на съответния сензор; възможностите на този етап са три :0-90Ohm, AEB 806, Няма (Х);
Подмяна на firmware
 • Отметката за запазване на текущата конфигурация е заменена с две взаимно изключващи се опции –Запазване на текуща конфигурацияиКонфигурация по подразбиране;
Настройка
 • Добавени са полета с големи цифри на OBD-II тримовете над таблицата/графиката;
 • При таблицата и графиката е добавена възможност за конфигуриране на спомагателно впръскване на бензин;
 • Бутонът за автоматично изчисляване на корекцията на газовите инжектори е скрит;
Диагностика
 • Във формата за тест на периферията не се показват контролите за тест на бутона (светодиоди и зумер) при положение, че газовия инжекцион има обша линия за диагностика и връзка с бутона (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);
 • Оценката на стойността на захранващото напрежение (5V или 12V) се извършва в зависимост от спецификацията на хардуера (в досегашните версии се приемаше, че сензорното напрежение винаги е 5.0V);
Конфигурация
 • Функцията“Предварително впръскване”се вижда само при CNG;
 • Функцията “Подготвителна Фаза” се вижда само при LPG;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на газовия инжектор ( 3.2/3.8 = 0.85 ); Това се извършва при задаване на типа на газовите инжектори или промяна на въпросния параметър;
 • Стойността на таймаута за липса на импулси, при избор на източник на сигнал за обороти от специализирания вход, е променена от 5.0s на 1.0s;
 • За всички температурни сензори в посочена и стойността на терморезистора при 25°C в квадратни скоби – напр. “Fobos-T740429 [2.2kΩ]”;
 • Функцията за проверка за разменени кабели изисква доработка и на този етап бутона за нейното активиране е скрит;
Разширени
 • Групата параметри със задаване на “защитните” бензинови инжекторни времена се вижда само при избор на таблица; (преместването им при таблицата на този етап е доста трудоемко; при таблицата има невидими функции свързани с поддръжка на тестови версии или потенциални такива като събиране на точки на БЕНЗИН и ГАЗ при таблица и реализация на настройка, подобна на тази при BRC);
 • изключена е функцията за обработка на импулсите за допълнително впръскване с отделни коефициенти; възможните опции са: игнориране или обработка според таблицата/графиката като всички останали импулси;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на избрания газовия инжектор;
 • Спомагателното впръскване на БЕНЗИН е преместено;
 • Firmware(ver. 1.04 за Fobos-4 и ver. 1.14 за всички останали продукти)
   
  • забрана за изключване на индикатора за ниво при скрито преминаване на БЕНЗИН при използване на комфорт функцията;
  • промяна на функцията на OBD-II корекцията както следва: добавя се параметър“Праг обороти”и отметка“Нул. трим под прага”.Действието на финкцията е следното. При обороти на двигателя по-ниски от параметъра “Праг обороти” се прекратява обновяването на газовия трим като начина по който това се извършва зависи от отметката“Нул. трим под прага”.Ако отметката не е активирана, газовият трим запазва стойността си докато оборотите са под зададения праг. Ако отметката е ‘включена’, тогава газовият трим плавно се стреми към 0.0% докато оборотите са под прага.
  • промяна в начина на палене на ГАЗ – всички параметри и поведението на системата при стартиране на ГАЗ повтарят функционалността на AEB системите. Добавена е отметка за стартиране на ГАЗ при топъл двигател. Възможно е паленето директно на ГАЗ при студен двигател с натискане и задържане на бутона при стартиране, но това е достъпно само ограничен брой пъти, зададен от инсталатора, като максимума е 255(както при AEB). След достигане на зададения брой, директното стартиране на ГАЗ при студен двигател става невъзможно! Грешка се записва само при стартиране при температура по-ниска от тази за “топъл” двигател.
- See more at: http://fobosgas.com/page/171/firmware-istoria-na-promenite.html#.U33NdSjDbDf

Информация за основните подобрения и новите

функциив различните версии на софтуера

 

Версия 1.1.4.1171 09.05.2014 год.

Версия: 1.1.4.1171

Интерфейс
В Wizard за бързо конфигуриране:
 • Актуалните сензори за налягане и температура са отделени в самостоятелна група и са изведени в началото на списъка;
 • Добавени са снимки за почти всички газовите инжектори и изображението е синхронизирано с избора на инжектор от списъка;
 • Изборът на сигнал за обороти е сведен до три самостоятелни опции –Бобина/Слаб сигнал/1-ви инжектор;
 • Изборът на сензор за ниво става чрез бутони с изображение на съответния сензор; възможностите на този етап са три :0-90Ohm, AEB 806, Няма (Х);
Подмяна на firmware
 • Отметката за запазване на текущата конфигурация е заменена с две взаимно изключващи се опции –Запазване на текуща конфигурацияиКонфигурация по подразбиране;
Настройка
 • Добавени са полета с големи цифри на OBD-II тримовете над таблицата/графиката;
 • При таблицата и графиката е добавена възможност за конфигуриране на спомагателно впръскване на бензин;
 • Бутонът за автоматично изчисляване на корекцията на газовите инжектори е скрит;
Диагностика
 • Във формата за тест на периферията не се показват контролите за тест на бутона (светодиоди и зумер) при положение, че газовия инжекцион има обша линия за диагностика и връзка с бутона (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);
 • Оценката на стойността на захранващото напрежение (5V или 12V) се извършва в зависимост от спецификацията на хардуера (в досегашните версии се приемаше, че сензорното напрежение винаги е 5.0V);
Конфигурация
 • Функцията“Предварително впръскване”се вижда само при CNG;
 • Функцията “Подготвителна Фаза” се вижда само при LPG;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на газовия инжектор ( 3.2/3.8 = 0.85 ); Това се извършва при задаване на типа на газовите инжектори или промяна на въпросния параметър;
 • Стойността на таймаута за липса на импулси, при избор на източник на сигнал за обороти от специализирания вход, е променена от 5.0s на 1.0s;
 • За всички температурни сензори в посочена и стойността на терморезистора при 25°C в квадратни скоби – напр. “Fobos-T740429 [2.2kΩ]”;
 • Функцията за проверка за разменени кабели изисква доработка и на този етап бутона за нейното активиране е скрит;
Разширени
 • Групата параметри със задаване на “защитните” бензинови инжекторни времена се вижда само при избор на таблица; (преместването им при таблицата на този етап е доста трудоемко; при таблицата има невидими функции свързани с поддръжка на тестови версии или потенциални такива като събиране на точки на БЕНЗИН и ГАЗ при таблица и реализация на настройка, подобна на тази при BRC);
 • изключена е функцията за обработка на импулсите за допълнително впръскване с отделни коефициенти; възможните опции са: игнориране или обработка според таблицата/графиката като всички останали импулси;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на избрания газовия инжектор;
 • Спомагателното впръскване на БЕНЗИН е преместено;
 • Firmware(ver. 1.04 за Fobos-4 и ver. 1.14 за всички останали продукти)
   
  • забрана за изключване на индикатора за ниво при скрито преминаване на БЕНЗИН при използване на комфорт функцията;
  • промяна на функцията на OBD-II корекцията както следва: добавя се параметър“Праг обороти”и отметка“Нул. трим под прага”.Действието на финкцията е следното. При обороти на двигателя по-ниски от параметъра “Праг обороти” се прекратява обновяването на газовия трим като начина по който това се извършва зависи от отметката“Нул. трим под прага”.Ако отметката не е активирана, газовият трим запазва стойността си докато оборотите са под зададения праг. Ако отметката е ‘включена’, тогава газовият трим плавно се стреми към 0.0% докато оборотите са под прага.
  • промяна в начина на палене на ГАЗ – всички параметри и поведението на системата при стартиране на ГАЗ повтарят функционалността на AEB системите. Добавена е отметка за стартиране на ГАЗ при топъл двигател. Възможно е паленето директно на ГАЗ при студен двигател с натискане и задържане на бутона при стартиране, но това е достъпно само ограничен брой пъти, зададен от инсталатора, като максимума е 255(както при AEB). След достигане на зададения брой, директното стартиране на ГАЗ при студен двигател става невъзможно! Грешка се записва само при стартиране при температура по-ниска от тази за “топъл” двигател.
- See more at: http://fobosgas.com/page/171/firmware-istoria-na-promenite.html#.U33NdSjDbDf

Информация за основните подобрения и новите

функциив различните версии на софтуера

 

Версия 1.1.4.1171 09.05.2014 год.

Версия: 1.1.4.1171

Интерфейс
В Wizard за бързо конфигуриране:
 • Актуалните сензори за налягане и температура са отделени в самостоятелна група и са изведени в началото на списъка;
 • Добавени са снимки за почти всички газовите инжектори и изображението е синхронизирано с избора на инжектор от списъка;
 • Изборът на сигнал за обороти е сведен до три самостоятелни опции –Бобина/Слаб сигнал/1-ви инжектор;
 • Изборът на сензор за ниво става чрез бутони с изображение на съответния сензор; възможностите на този етап са три :0-90Ohm, AEB 806, Няма (Х);
Подмяна на firmware
 • Отметката за запазване на текущата конфигурация е заменена с две взаимно изключващи се опции –Запазване на текуща конфигурацияиКонфигурация по подразбиране;
Настройка
 • Добавени са полета с големи цифри на OBD-II тримовете над таблицата/графиката;
 • При таблицата и графиката е добавена възможност за конфигуриране на спомагателно впръскване на бензин;
 • Бутонът за автоматично изчисляване на корекцията на газовите инжектори е скрит;
Диагностика
 • Във формата за тест на периферията не се показват контролите за тест на бутона (светодиоди и зумер) при положение, че газовия инжекцион има обша линия за диагностика и връзка с бутона (Fobos-2, Fobos-4, Fobos-5);
 • Оценката на стойността на захранващото напрежение (5V или 12V) се извършва в зависимост от спецификацията на хардуера (в досегашните версии се приемаше, че сензорното напрежение винаги е 5.0V);
Конфигурация
 • Функцията“Предварително впръскване”се вижда само при CNG;
 • Функцията “Подготвителна Фаза” се вижда само при LPG;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на газовия инжектор ( 3.2/3.8 = 0.85 ); Това се извършва при задаване на типа на газовите инжектори или промяна на въпросния параметър;
 • Стойността на таймаута за липса на импулси, при избор на източник на сигнал за обороти от специализирания вход, е променена от 5.0s на 1.0s;
 • За всички температурни сензори в посочена и стойността на терморезистора при 25°C в квадратни скоби – напр. “Fobos-T740429 [2.2kΩ]”;
 • Функцията за проверка за разменени кабели изисква доработка и на този етап бутона за нейното активиране е скрит;
Разширени
 • Групата параметри със задаване на “защитните” бензинови инжекторни времена се вижда само при избор на таблица; (преместването им при таблицата на този етап е доста трудоемко; при таблицата има невидими функции свързани с поддръжка на тестови версии или потенциални такива като събиране на точки на БЕНЗИН и ГАЗ при таблица и реализация на настройка, подобна на тази при BRC);
 • изключена е функцията за обработка на импулсите за допълнително впръскване с отделни коефициенти; възможните опции са: игнориране или обработка според таблицата/графиката като всички останали импулси;
 • Продължителността на газовото инжекторно време за всички функции, които го изискват автоматично се задава на 85% от минималното време на избрания газовия инжектор;
 • Спомагателното впръскване на БЕНЗИН е преместено;
 • Firmware(ver. 1.04 за Fobos-4 и ver. 1.14 за всички останали продукти)
   
  • забрана за изключване на индикатора за ниво при скрито преминаване на БЕНЗИН при използване на комфорт функцията;
  • промяна на функцията на OBD-II корекцията както следва: добавя се параметър“Праг обороти”и отметка“Нул. трим под прага”.Действието на финкцията е следното. При обороти на двигателя по-ниски от параметъра “Праг обороти” се прекратява обновяването на газовия трим като начина по който това се извършва зависи от отметката“Нул. трим под прага”.Ако отметката не е активирана, газовият трим запазва стойността си докато оборотите са под зададения праг. Ако отметката е ‘включена’, тогава газовият трим плавно се стреми към 0.0% докато оборотите са под прага.
  • промяна в начина на палене на ГАЗ – всички параметри и поведението на системата при стартиране на ГАЗ повтарят функционалността на AEB системите. Добавена е отметка за стартиране на ГАЗ при топъл двигател. Възможно е паленето директно на ГАЗ при студен двигател с натискане и задържане на бутона при стартиране, но това е достъпно само ограничен брой пъти, зададен от инсталатора, като максимума е 255(както при AEB). След достигане на зададения брой, директното стартиране на ГАЗ при студен двигател става невъзможно! Грешка се записва само при стартиране при температура по-ниска от тази за “топъл” двигател.
- See more at: http://fobosgas.com/page/171/firmware-istoria-na-promenite.html#.U33NdSjDbDf

 

Корекции по OBDII
PLUS линията на газова инжекционна система FOBOS разполага с хардуер за връзка
с OBDII контролера на автомобила.
Това е последно поколение газов контролер, който благодарение на диагностичната
информация от бензиновият компютър, осигурява прецизно дозиране на газта,
извършвайки корекции в реално време по бензиновия триим* на автомобила и
последваща икономичност.
Ако вашият инсталатор е включил опцията за проверка и изтриване на грешки,
газовият инжекцион ще проверява за натрупани грешки в паметта на бензиновия
компютър на всеки 4 секунди и ако има такива ще се опитва да ги изтрие.
Трябва да се знае обаче, че не всички бензинови контролери позволяват триене на
грешки в движение.
За тези, които не позволяват, за да изтриете натрупаната грешка автомобилът трябва
да се задържи на контакт около 10-15 сек. през това време газовият компютър ще се
свърже с бензиновия и ако има натрупани грешки ще ги изтрие.
PLUS линията на Газова инжекционна система FOBOS поддържа следните
протоколи:
ISO-9141-2 K-линия;
KWP-14230 К-линия – 5-битова инициализация;
KWP-14230 К-линия – (FAST INIT);
ISO-15765-4 – CAN 29-bit 500KB;
ISO-15765-4 – CAN 29-bit 250KB;
ISO-15765-4 – CAN 11-bit 500KB;
ISO-15765-4 – CAN 11-bit 250KB;


Дълговременен бензинов триим* - това е корекция в проценти с натрупване, която
прави бензиновия компютър въз основа на качеството на горивото, изгорели газове,
температура и общо състояние на автомобила.
Важно: За системите който притежават OBDII функционалност
Когато посещавате сервизен център за диагностика на двигателя или други модули
на автомобила е необходимо да оставите вашата газова инжекционна система в
сервизен режим за да може сервизните специалисти да извършват диагностика с
специализирана апаратура.
За да преминете в сервизен режим, моля преминете на бензин, след което задръжте
бутона на превключвателя десет секунди докато започне за мига жълтия сервизен
светодиод. След като светодиода започне да мига системата вече е в сервизен
режим и може да бъде диагностицирана със специализирана апаратура.

 

Настройка с вграден OBD-II хардуер- включването на тази функция позволява на
газовия контролер да коригира впръскването на гориво съгласно информацията, която
непрекъснато получава от OBD-II параметрите. Тази функция е налична
във версия по-висока от 1.10 на програмното обезпечение на газовия
контролер. За правилната й работа е нужно да бъде активирана опцията
„Разрешена OBD-I I диагностика от газовия контролер“ в страницата със
системната конфигурация , да б ъ д е к о р е к т н о з а д а д е н а
информацията за принадлежност на цилиндрите към дадена горивна банка – и к а б е л и т е з а
диагностика на газовия контролер да с а п р а в и л н о с в ъ р з а н и к ъ м
диагностичния конектор на автомобила. В дясната част на прозореца се
изобразяват наблюдаваните OBD-II параметри за съответната банка – „Кратък трим“ ,
„Прод. трим“ , Ламбда“ , „Статус“ (на обратната връзка) и изработвания от системата
газов трим. В полето „Отместване“ се задава стойност, към която газовия трим се
стреми да „доближи“ продължителната бензинова корекция.
„Нул. Грешки“ - тази опция указва на газовия контролер да прави опит за изтриване на всяка
една грешка възникнала по време на работата на двигателя, независимо от нейния характер. В
този случай газовият контролер не се интересува от кода на записаните грешки и винаги,
когато диагностиката открие наличие на грешка се извършва заявка за нейното
изтриване!
„Нул. Грешки Смес“ - изтриване на грешки, записани в следствие на неправилно
смесообразуване. В този случай газовия контролер анализира списъка с грешки, записани от

бензиновия блок за управление и ако този списък се състои само от кодове на грешки, свързани
с неправилна горивна смес, тогава се прави заявка за изчистването на паметта.
„Раб. Двигател“ – Трие грешки само при работещ двигател
„Праг Обороти“- При работа на двигателя под зададените обороти не се опреснява газовия
трим.
„Нул. трим под прага“- При работа на двигателя под тези обороти се нилира стойността на
газовият трим
„Нул. при старт“ – нулира газовия трим при всяко стартиране на двигателя.
„Инв. Бензинов Трим“ - чрез включването на този параметър се инвертира логиката за работа
на функцията – т.е. функцията изработва корекция в посока обратна на резултатите от OBD-II
диагностиката.
Забел. : Тази функция не предполага липсата на необходимост от настройка на системата!
Преди включването й се уверете, че сте конфигурирали правилно таблицата или графиката при
работа на ГАЗ за всички работни области! Нулирането на грешки в бензиновия блок за
управление трябва да се активира само при условие, че той позволява изчистването на
грешки при работещ двигател!
Функцията не трябва да се използва за „решаването“ на проблеми, свързани с неправилна
инсталация или некоректна таблица/графика!
Включването на опциите за изтриване на грешки трябва да става само ако сте уверени в това
което правите. Изтриването на грешки може да „замаскира“ определен проблем, понеже не
позволява непосредственото му диагностиране и това може да провокира по-големи проблеми
в бъдеще!

OBD2


БГдиагностика - София

 
Нагоре